Do you know fruit and vegetables?


    
Znám jednotlivé druhy ovoce a zeleniny v anglickém jazyce?
Přiřaď český význam z pravého sloupce k názvům ovoce a zeleniny v levém sloupci.
Po skončení celé práce pokračuj tlačítkem „Zkontrolovat“.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).