Das Wohnen


  
Dokáži přeložit jednotlivé věci z domácnosti včetně nábytku do německého jazyka?
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení slovíčka určeného pro překlad do německého jazyka. Slovo vepiš do zobrazené
kolonky (doplňuj slovíčko bez členu). Pokud si nejsi jistý, můžeš si nechat poradit písmeno. Nakonec ale vždy potvrď tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračuj tlačítkem „Zkontroluj“. Při práci můžeš používat internetový slovník (pokud ti to učitel povolí).
Nezapomeň, že ti běží čas!
1     2                     
  3                      
                      
   4          5             
              6          
        7     8        9       
10                        
                      
11    12      13         14           
                      
15      16                    
                      
                      
17                        
                      

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).