Poznám nástroje pro práci s kovem?


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení nápovědy. Do zobrazeného pole zapiš hledané slovo. V případě dvou slov
nevkládej mezeru. Pokud si nejsi jistý, můžeš si nechat poradit písmeno. Nakonec ale vždy potvrď tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračuj tlačítkem „Zkontrolovat“. Nezapomeň, že ti běží čas!
1      2            
              
              
  3              
              
    4            
              
  5   6             
              
              
         7       
              
              
           8     
              
              
 9               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).