Interaktivní přiřazování: Fráze I (příkazy 2)

  
Z rozbalovacího pole v každém řádku zvolte český překlad dané věty.
Po skončení celé práce pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Spell me your name, please. Hláskuj své jméno.
Listen to the radio.
Listen and write the words you hear.
Hurry up.
Match the words and pictures.
Play the game.
Find the missing words.
Describe…
Connect...
Complete the sentences.
Choose the correct words.
Work with your neighbour.
Translate...
Make questions.
Answer a question.
Ask a question.
Ask and answer.
Repeat. Don´t look. Read.
Open… Close… Quiet.
Wait for... Finish.


Seznam použité literatury:
HUTCHINSON, T. Project 1, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943651-4-X.
HUTCHINSON, T. Project 2, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943652-3-9.
HUTCHINSON, T. Project 3, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. 88 s. ISBN 01-943653-2-8.
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).