Interaktivní doplňování: Irregular verbs – participles


  
V každém řádku cvičení se nachází tři anglické tvary slovesa (infinitiv přítomný,
infinitiv minulý a příčestí minulé) a český překlad. Do zobrazených políček zapište
chybějící tvar slovesa. Po vyplnění celého cvičení pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
be --- was, were --- been --- být
become --- became --- --- stát se
begin --- began --- --- začít
break --- broke --- --- lámat
bring --- brought --- --- přinést
build --- built --- --- stavět
buy --- bought --- --- kupovat
catch --- caught --- --- chytit
choose --- chose --- --- vybrat si
come --- came --- --- přijít
cost --- cost --- --- stát (kolik)
cut --- cut --- --- řezat, krájet
do --- did --- --- dělat
draw --- drew --- --- táhnout, kreslit
drive --- drove --- --- hnát, jet, řídit
drink --- drank --- --- pít
fall --- fell --- --- padat
feel --- felt --- --- cítit
find --- found --- --- nalézt
fly --- flew --- --- letět
forget --- forgot --- --- zapomenout
get --- got --- --- dostat, obdržet
give --- gave --- --- dát
go --- went --- --- jít, jet
grow --- grew --- --- růst
have --- had --- --- mít, vlastnit
hear --- heard --- --- slyšet
know --- knew --- --- znát
leave --- left --- --- opustit
lose --- lost --- --- ztratit
make --- made --- --- dělat
meet --- met --- --- potkat, poznat
put --- put --- --- dát, položit
read --- read --- --- číst
ring --- rang --- --- zvonit
run --- ran --- --- běžet
say --- said --- --- říkat, říci
see --- saw --- --- vidět
send --- sent --- --- poslat
sing --- sang --- --- zpívat
sit --- sat --- --- sedět
sleep --- slept --- --- spát
speak --- spoke --- --- mluvit
stand --- stood --- --- stát
swim --- swam --- --- plavat
take --- took --- --- vzít
tell --- told --- --- povědět
think --- thought --- --- myslet
understand --- understood --- --- rozumět
write --- wrote --- --- psátSeznam použité literatury:
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).