Interaktivní přiřazování: Fráze I (příkazy 1)

  
Z rozbalovacího pole v každém řádku zvolte český překlad dané věty.
Po skončení celé práce pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Come in. Pojď dál!
Come here.
Come on.
Sit down, please.
Stand up, please.
Turn left.
Turn right.
Turn round.
Go straight on.
Let´s go.
Go.
Show me…, please.
Point to…
Draw and then colour…
Write on the board.
Write down…
Tell me about you.
Say…
Talk about…
Talk to…


Seznam použité literatury:
HUTCHINSON, T. Project 1, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943651-4-X.
HUTCHINSON, T. Project 2, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943652-3-9.
HUTCHINSON, T. Project 3, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. 88 s. ISBN 01-943653-2-8.
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).