Members of the family I


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení českého označení člena rodiny.
Do zobrazeného políčka zapište překlad slova a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
 1    2               
                
 3                 
           4       
                
  5                
            6      
7                  
                
  8     9             
           10       
    11              
                
                
     12     13          
                
   14               
                
                Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).