Rooms


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení českého názvu místnosti či prostoru v domě.
Do zobrazeného políčka zapište překlad slova a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
       1       
 2             
3              
            
            
   4           
            
   5           
            
6     7           
            
            
 8     9          
            
 10             
            
    11          
            Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).