Animals


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení českého názvu zvířete.
Do zobrazeného políčka zapište překlad slova a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontroluj“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
              1      
             2       
          3          
        4            
      5              
    6                
        7            
                  
                  
     8    9             
                  
         10           
   11           12        
                  
13                    
            14        
                  
            15        Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).