Interaktivní přiřazování: Fráze III (tázací zájmena)


    
Přiřaďte položky z pravého sloupce k položkám z levého sloupce.
Po skončení celé práce pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Seznam použité literatury:
HUTCHINSON, T. Project 1, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943651-4-X.
HUTCHINSON, T. Project 2, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943652-3-9.
HUTCHINSON, T. Project 3, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. 88 s. ISBN 01-943653-2-8.
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).