Vocabulary (Lesson 4 – Project 2)

Zpět

  

Doplňte hledané slovo (slova). Pokud slovíčko neznáte, můžete si vybrat nápovědu písmene nebo zobrazit
hledané slovo (ztrácíte z celkové procentuální úspěšnosti). Zobrazit si můžete celý test tlačítkem
„Zobrazit celý kvíz!“ nebo jen jednotlivé části, mezi kterými se průběžně přepínáte tlačítkem
„Další“. Po vyplnění každé kolonky pokračujte tlačítkem „Zkontroluj“ a následně „OK“.

 


Seznam použité literatury:
HUTCHINSON, T. Project 2, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943652-3-9.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).