Věty použitelné pro konstrukci řezů těles

Důsledek věty: Jsou-li každé dvě ze tří rovin různoběžné a mají-li tyto tři roviny jediný společný bod, procházejí tímto společným bodem všechny tři průsečnice (V3)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

D3: Průsečnice rovin dvou sousedních stěn (tj. stěn se společnou hranou) a rovinou řezu a přímka, v níž leží společná hrana, se protínají v jednom bodě.

Mgr. Jaroslav Zavadil, 2010, Vytvořeno programem GeoGebra