The months of the year I


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení nápovědy v angličtině.
Do zobrazeného políčka zapište hledané slovo a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontroluj“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
      1          
              
           2     
     3           
              
4                
         5       
              
             6   
7     8             
9           10       
       11         
  12              
              Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).