Jobs I


  
Znám jednotlivé druhy zaměstnání v anglickém jazyce?
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení slovíčka určeného pro překlad do anglického jazyka. Slovo vepiš
do zobrazené kolonky. V případě dvou slov nevkládej mezeru. Pokud si nejsi jistý, můžeš si nechat poradit písmeno.
Nakonec ale vždy potvrď tlačítko „Vlož“. Po vyplnění celé křížovky pokračuj tlačítkem „Zkontrolovat“. Při práci můžeš
používat internetový slovník (pokud ti to učitel povolí). Nezapomeň, že ti běží čas!
         1       2         
             3          
4   5                      
              6         
                     
   7     8    9               
                     
                     
 10                      
                     
     11                12    
                     
            13           
      14                 
               15        
       16   17               
                     
                     
      18       19            
                     

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).