Věty použitelné pro konstrukci řezů těles

Důsledek věty: Dvě rovnoběžné roviny protíná třetí rovina ve dvou rovnoběžných přímkách. (V2)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

D2: Jsou-li roviny dvou stěn rovnoběžné a přítom různoběžné s rovinou řezu, jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.

Mgr. Jaroslav Zavadil, 2010, Vytvořeno programem GeoGebra