Povrch (síť) krychle

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Posuvníkem nastavujeme rozměry a zaškrtávacími políčky volíme zobrazení výsledků a jejich jednotek.
Pro lepší čitelnost lze hodnoty v nákresu přesunouvat.
Stránku lze resetovat modrým symbolem vpravo nahoře.

Vytvořeno programem GeoGebra

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Jitka Rambousková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým
v Praze.