Equipment of Kitchen


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení českého názvu zařízení či vybavení kuchyně.
Do zobrazeného políčka zapište překlad slova a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
        1   2    3    
    4     5        
   6            
             
             
             
   7            
             
             
8    9        10       
             
       11        
 12              
             
             
 13      14     15       
       16        
             
     17          
             
             Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).