Věty použitelné pro konstrukci řezů těles

Důsledek věty: Leží-li dva různé body v rovině,pak přímka jimi určená leží také v této rovině (V1)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

D1: Leží-li dva různé body roviny řezu (X,Y) v rovině některé stěny, leží v rovině této stěny i jejich spojnice. Průnik spojnice a stěny (modrá úsečka) je jednou stranou řezu

Mgr. Jaroslav Zavadil, 2010, Vytvořeno programem GeoGebra