Clothing


  
Kliknutím na číslo v křížovce dojde k zobrazení českého názvu oblečení.
Do zobrazeného políčka zapište překlad slova a potvrďte tlačítko „Vlož“.
Po vyplnění celé křížovky pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
1          2                 
                 3        
   4         5               
                   6      
 7                        
                 8        
  9                       
                       
             10      11        
     12                    
 13          14                
                       
15               16            
    17          18             
         19        20          
                       
        21                 
            22             
                       
                       
                       
                       Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).