Domů > Materiály do výuky > gymnázium > Sacharidy - pracovní list
Materiál do výuky

Sacharidy - pracovní list

26. 1. 2011 gymnázium
Autor
RNDr. Alena Laubeová
Věková skupina
16—19 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Pracovní list je zaměřen na skupinu přírodních látek - sacharidy (monosacharidy, disacharidy a polysacharidy) a při vhodném zadání se soustředí na rozvíjení klíčových kompetencí. Materiál vznikl jako součást rigorózní práce obhájené v roce 2009 na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Pracovní list
1.06 MB
Dokument
Sacharidy - zadání.doc
Řešení
239 kB
Dokument
Sacharidy - řešení.doc
Pracovní list
786.73 kB
Dokument
Sacharidy - zadání.odt
Řešení
78.31 kB
Dokument
Sacharidy - řešení.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
2x
Dokument
2x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
26. 1. 2011, 19:22
Vážená paní autorko, už jsem kritizoval jedne Váš materiál a bylo Vám to jedno, asi to dopadne stejně. nicméně přesto se budu namáhat.

Sacharidy - glycidy x karbohydráty, uhlohydráty, uhlovodany: Nejde o názvy "přesné" a "nepřesné" - poslední 3 jsou v češtině zcela nesprávné a nepoužitelné.

Používáte výhradně koncovku názvů -óza. Tato koncovka neodpovídá odbornému ch.názvosloví, je použitelná v popularizačním textu a výukový materiál pro G za takový nebývá považován.

Snad není pravda, že monosacharidy vznikají fotosyntézou - tak vznikne 1 a to glukosa.

Píšete o enzymech, které štěpí v ústech polysacharidy z potravy. Ktreé polysacharidy myslíte? Je jich opravdu víc? Nejde jen o škrob? Mohlo by to vyznívat i tak, že štěpí všechny možné polysacharidy,

U Fischerovy projekce monosacharidů vysvětlujete rozdíl mezi D- a L-glyceraldehydem, ale neuvádí, jak rozlišíme D- a L- cukry v případech, kdy je v molekule několik chirálních C. Mají to žáci snad nějak sami odvodit?

V textu "Bílý jed" používáte termín "minerály" v nesprávné souvislosti - asi myslíte minerální látky jako je třeba Ca, minerály jsou přece nerosty jako třeba kalcit, ty asi v jídle nečekáme.

V ch. rozboru opakovaně používáte kilokalorie. VBíte, kdy přestaly platit? Asi tak v roce 1965, to jste ještě nebyla na světě.

Pröč píšete "metan"?

Nesprávně naznačujete, že vláknina = celulosa. To přece není pravda!

Citujete web abc zdravé výživy od pana MIchaela Muselíka. Jeho odbornou kvalifikací pro to, abyste ho citovala ve výukovém materiálu pro studenty G je: narozen 1968 ve znamení Blíženců (v čínském horoskopu Opice), jeho výška, váha. ... Jinde se na tomto webu dočteme: Autor využívá moudrost orientální medicíny, uznává dělenou stravu, výživu podle krevních skupin. Dočkáme se podle Vás časů, kdy takto bude uváděna i kvalifikace autorů učebnic pro G - nejen dílčích výukových materiálů? Vystudovaní chemici napíšou do učebnic nějaký ten vzoreček a zbytek pán narozený ve znamení Opice či Prasete.
Petr Hopfinger
26. 1. 2011, 21:55
Musím říci, že komentáře pana Melichara čtu stále raději, ač to nebývá svěrákovské pohlazení po duši. Zpočátku jsem je vnímal spíše jako osobní útoky na autory. S přibývajícím časem však musím ocenit jeho soustavnou aktivitu. Škoda, že na jeho příspěvky autoři tak málo reagují. Se svou aprobací (dě-ze) nedovedu posoudit oprávněnost jeho komentářů. Myslím, že i ostatním oborům by takovýto ,,politicky nekorektní´´ řezník slušel. Nebo se problematické DUMy objevují jen v chemii? Panu Melicharovi bych přeci jen doporučil zapojení do recenzentského týmu - dělal by to samé a ještě by ho za to platili...
Miroslav Melichar
27. 1. 2011, 12:57
Pane kolego, děkuji Vám za ocenění. Nemyslím, že jsem "řezník" (i když jím můj dědeček byl a mám to tedy trochu v krvi). Každý učitel je vystaven tvrdé kritice svých žáků a jejich rodičů - tuto kritiku většinou naštěstí neslyšíme, známe jen útržky. Ale nedělejme si iluze, že jsme vždy oceňováni kladně. To je myslím ta "řezničina" a musíme s tím umět žít a pracovat. Pomáhá nám v tom vědomí, že známe svou profesi a máme určité odborné znalosti a máme nějaké vnitřní normy, kterých se držíme. Také se hrdě hlásíme k tomu, že jsme přece vysokoškoláci a máme právo na podobné společenské ocenění (včetně finančního) jako VŠ odborníci z jiných oborů.

Jestliže někdo vystoupí veřejně - třeba publikuje výukové materiály, tak nese svou kůži na trh - s tím přece musí počítat. Je něco jiného přeřeknutí ve třídě a chyba napsaná v materiálu, který je promyšlený a navíc kontrolovaný 2 recenzenty. Jsme-li opravdu VŠ vzdělaní odborníci, měli bychom se ve veřejně publikovaných materiálech takto prezentovat. Jinak bychom si museli připustit, že naše vzdělanost je jen taková "jakoby" a že na ostatní kvalifikované profese nestačíme a nemáme se tedy divit, že bereme méně peněz a podobně.

KOnkrétní kritizovaný materiál obsahuje z hlediska odbornosti jasné chyby a řadu problematických věcí (možná, že kritizovaní koncovcka v názvech cukrů -óza je zase nevhodným zásahem jazykové redakce, ale je toho tam víc). Materiál obsahuje vedle těchto nedostatků na druhé straně spoustu složitých věcí, které pro běžnou výuku na G nejsou. Nejde např. nějak obejít názvy 3 struktur sacharidů podle jejich autorů? Má si snad každý gymnazista uložit do hlavy jména 3 vědců, kteří cukry studovali? Materiál obsahuje velmi složité vysvětlování zaplněné mnoha odbornými termíny. Já mám na venkovském G práci s tím, abych vnutil většině mých studentů, jak se odborně nazývá řepný cukr, kterým sladíme.

Já jako recenzent: Tato možnost mi byla již několikrát nabídnuta a využil bych ji - je však spojena s povinností dojet do Prahy do VÚP na krátké zaškolení, bez kterého to prý nejde (a asi jezdit na další setkávání recenzentů). Z vážných osobních důvodů toto nemohu uskutečnit, na dálku to prý nejde. Myslím, že recenzenti odborných časopisů školeni zvlášť nejsou, myslím, že těžko lze pak získat jako recenzenta třeba VŠ profesora - asi se do takového školení nepohrne. Nevím, jak školení vychová recenzenta, ale asi trochu ano - samo o sobě však někdy nestačí.
Miroslav Melichar
28. 1. 2011, 10:17
K mým poznámkám o učitelích jako odbornících dnes vyšel skvělý text v Britských listech: Vzdělání a odbornost jsou dvě různé věci. Učitelé mají být odbornící a ještě k tomu vzdělaní - mají to těžší než technik-specialista, ale vybrali si to přece sami.
David Michálek
29. 1. 2011, 21:20
Nechci se nikoho zastávat a ani hodnotit kvalitu materiálu, jelikož nejsem chemik. Myslím si však, že nikdo není neomylný a nikdo neví vše! V dnešní době, kdy se objem znalostí a vědomosti v oborech CH, Fy a IKT zněkolikanásobil, není člověk sto schopen pojmout všechny informace z daného oblasti vědy. Proto se také jednotlivé vědní disciplíny děli na jednotlivé obory a podobory atd. Je pravdou, že mnohé dílčí partie daného předmětu jsou dnes natolik složité, že jim opravdu rozumí jen velmi málo jedinců. Další věc je to, že úmyslně dětem některé věci neříkáme zcela správně, připouštíme jisté nepřesnosti a uvádíme je tak v úmyslný omyl, abychom danou problematiku snadněji vysvětlili. Někdy se prostě pohybujem na hranici nepřesnosti X zjednodušení.
Alena Laubeová
14. 2. 2011, 11:38
Vážený pane Melichare, dovoluji si reagovat na Váš komentář - kritiku mého přípspěvku. Dříve jsem nestihla zareagovat, neboť se mi 22. prosince narodila krásná a zdravá holčička, takže jsem se na rvp dostala poprvé až dnes.
1. karbohydráty, atd. jsou samozřejmě nesprávné názvy, nicméně se s nimi v popularizačních textech a v "běžné mluvě" žáci často setkávají, proto se o nich v pracovním listu zmiňuji. Mým cílem je přiblížit tuto celkem složitou látku žákům co nejvíce - proto ta zmínka.
2. Kdybyste viděl originál, který jsem na rvp nahrála, byl byste spokojen :-) Všude mám totiž koncovky -osa. Samozřejmě jako VŠ vzdělaný člověk vím, že zakončení -óza není dle chem. názvosloví a že je to pouze počeštěná koncovka. Takže toto udělala zřejmě jazyková korektura, která probíhá těsně před publikací. Já už jsem neměla možnost zasáhnout, dokument jsem po jazykové korektuře už neviděla - neposílají ho bohužel těsně před publikací autorovi k nahlédnutí.
3. Při fotosyntéze vzniká v Calvinově cyklu jedna molekula fruktosy-6-fosfát, která se dále transformuje. Proto jsem použila množné číslo. Ve VŠ skriptech nacházím obecnější tvrzení, než je to Vaše: při fotosyntéze vzniká jedna molekula hexosy - skripta Biochemie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze.
4. Máte pravdu.
5. Ano, žáci mají tuto skutečnost sami odvodit z níže uvedených obrázků.
6. Lépe by asi bylo užít pojem minerální látky. Opět jsem chtěla přiblížit žákům co nejvíce realitu, kterou znají z běžného života, kdy se na ně "valí" tyto pojmy z různých mediálních zdrojů.
7. Ano, kilokalorie sice už neplatí, ale přesto se tento pojem v běžném životě velice často užívá. Copak jste nikdy neslyšel slovo kalorie? Asi jste nikdy neměl problémy s váhou, nebo jste nečetl žádný populární časopis o tom, že je potřeba si pro udržení zdraví a při dodržování zdravého životního stylu "hlídat" denní příjem kalorií. Je to běžně užívaný pojem - tedy samozřejmě spíše mezi děvčaty.
8. Viz bod 2. tohoto komentáře - v originále to mám napsáno methan. Nejsem zase takový "truhlík", jak na Vás asi působím. Jazyková korektura to zase upravila tak, aby Vám nahrála :-)))
9. Tady máte pravdu, použila jsem nesprávný zdroj, který dává do porovnání rovnost. Celulosa je pouze jedna složka vlákniny.

Hezký den!

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština