Materiál do výuky

Římské číslice

14. 3. 2016 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eva Macháčková
Věková skupina
7—9 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování. Jednoduchá římská čísla přečtou.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Prezentace
1.32 MB
Prezentace
Rimske-cislice.ppt
Prezentace
1.01 MB
Prezentace
Rimske-cislice.odp

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Prezentace
1x
Prezentace

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
15. 3. 2016, 21:04
Dobrý den! Prezentace obsahuje několik nepřesností, které by zasloužily opravu:
Obr. č. 3 obsahuje větu: "Římské číslice je způsob zápisu ...", která je gramaticky chybná a nevhodně formulovaná.
Obr. č. 9 "Číslice nula nemá svůj symbol, i když Římané číslici 0 a její význam dobře znali." - Číslice je přece právě ten symbol, Jestliže tedy Ř. pro nulu symbol neměli, tak neměli číslici nula, ani číslici nula neznali. Číslice se používají pro zápisy čísel, na co jiného?
Znali číslo nula? To, že měli pojem "nic" neznamená, že ho chápali jako číslo. Běžně se uvádí, že nula přišla do Evropy někdy ve 12. stol.
Obr. 15 a 16: Přečti správně číslice na hodinovém ciferníku! Já tam najdu římské číslice I,V a X. Z nich jsou sestavena čísla (třeba VI, IX, XII). Nemají žáci spíše číst ta čísla na hodinách?
Ivo Krobot
16. 3. 2016, 09:11
Děkujeme za podněty, řešíme s autorem a recenzenty.
Ivo Krobot
4. 4. 2016, 11:52
Materiál byl upraven.
Miroslav Melichar
4. 4. 2016, 22:41
Jak vznikají takové chyby? Paní autorka vyšla z Wikipedie. Hlavní kostru prezentace tvoří doslova převzaté formulace z české Wikipedie hesla Římské číslice - tedy včetně nevhdodné formulace "římské číslice je ..." a tvrzení o nule u Římanů.
Znovu se tak potvrzuje, že text Wikipedie je dnes základem všeho vzdělávání v  české škole  a to pro žáky až k maturitě ( a výše) i učitele. Tento zdroj je ovšem nutno přijímat přece jen s určitou kritičností a nespoléhat na něj absolutně. Navíc jestliže je heslo Wikipedie využito  v takovém rozsahu jako zde (a jsou navíc převzaty přesné formulace), pak se patří tento zdroj citovat.
Miroslav Melichar
23. 2. 2017, 18:43
Nula a Římané ještě jednou:
Římané nulu při zápisu čísel nepoužívali, mezi římskými číslicemi není. V knize Hejný a kol. Teória vyučovania matematiky 2, SPN Bratislava 1998, str. 99 - 100 jsem ale narazil na informaci, že  nulu používali staří Řekové v tzv. jónském zápisu čísel, který je od římského způsobu ale znaně odlišný. Ve Wikipedii byly zřejmě tyto dva starověké způsoby zápisu čísel zčásti sloučeny dohromady.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Prezentace

Druh interaktivity:

Kombinované

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština