Domů > Materiály do výuky > gymnázium > Minerální vody v ČR
Materiál do výuky

Minerální vody v ČR

8. 7. 2016 gymnázium
Autor
Petr Tišl
Věková skupina
16—19 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Pracovní list – aktivita. Žáci vyhledávají zdroje minerálních vod. Porovnávají jednotlivé minerální vody podle obsahu rozpuštěných iontů.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Pracovní list
51.71 kB
Dokument
Mineralni-vody-v-CR.docx
Pracovní list
57.51 kB
Dokument
Mineralni-vody-v-CR.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Dokument
1x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
14. 7. 2016, 10:06
"jak se tato definice změnila pod komerčním tlakem. Uvažuj proč?"
Proč? Otázka míří k jediné možné odpovědi: Stát je pod silným tlakem komerčních objektů - firem, musí je poslouchat ve všem. Proto i změna definice minerálních vod, která je zřejmě pro firmy výhodná a nás poškodí.
Materiál tak neposkytuje věcnou informaci, ale vychází z ideologického postoje autora. Stanovisko, že definice se změnila pod komerčním tlakem lze těžko dokázat (neobsahuje ho ani heslo wikipedie uváděné jako zdroj). Stejně můžeme uvažovat, že pod komerčním tlakem byla kdysi vytvořena původní norma, která již neplatí.- Jak to, že tohle tým rvp nevidí a materiál doporučuje svou zlatou pečetí? Zde přece nejde  o odborný problém, kterému by rozuměli jen specialisté.
Minerály: Minerál je česky nerost. Tedy jde o kámen s určitým chemickým složením a tvarem krystalů. Ionty rozpuštěné ve vodě nejsou minerály, ale minerální látky. Z minerálů sice vznikly, ale jde leckdy těžko určit z kterých konkrétně. Použití termínu minerál místo minerální látka je běžné v laických textech o zdravé výživě nebo v textech léčitelů.
Petr Tišl
14. 7. 2016, 20:40
Velmi děkuji za komentář.
Nemyslím si, že by můj postoj byl jakkoliv ideologický. Navíc, jako uživatel můžete velmi snadno udělat v materiálu drobnou změnu a udělat tečku za slovem změnila. materiálu to nijak neuškodí.
U minerálů máte nepochybně pravdu, ale opět pokud Vám daná terminologie připadá nedostatečná, s klidem nahraďte slovo minerál souslovím minerální látka.
Jinak bych se od Vás rád dozvěděl, jak Vám připadá materiál vhodný z didaktického hlediska a zejména vděčný bych byl za případné pozdější zkušenosti z výuky.
Miroslav Melichar
15. 7. 2016, 17:41
Děkuji za rychlou reakci.
Jestliže formulace "pod komerčním tlakem" není ideologicky zabarvená, tak jaká je? Je to prostě věcná informace? Vnímám to jako kritické hodnocení, které navíc zabíhá z přírodních věd do ekonomiky. Citovaný text Wikipedie takovou argumentaci neobsahuje. Jde tedy zřejmě o Váš osobní názor, pane kolego. Patří do výuky? Výukový materiál nabízíte dalším učitelům - neměl byste svoje stanovisko nějak zdůvodnit, vysvětlit? Proč to tak vidíte a proč tohle máme učit?  Tento postoj uvedete žákům jako fakt a ptáte se na zdůvodnění (Uvažuj proč? - ve vzorové odpovědi však sám na tuto otázku neodpovídáte). Je to něco jako rozlišení zprávy a komentáře v novinách - dobrý novinář to nemá míchat a učitel podle mě také ne.
Minerál je odborný termín z oblasti geologie. Váš DUM je určen pro výuku geologie, geologie je jedno z jeho klíčových slov. Proto má DUm splňovat odbornou geologickou terminologii. Sám uznáváte, že nesplňuje. Jde to dohromady?
Jak je materiál vhodný z didaktického hlediska? Právě to jsem přece komentoval. Nebo vidíte didaktické hledisko v čemsi úplně jiném?
Miroslav Melichar
15. 7. 2016, 18:56
Ještě jsem na něco zapomněl: Jako vzorovou odpověď na otázku, jak se změnila definice min.vody uvádíte, že nyní se jako min. voda může označovat jakákoliv voda čerpaná z podzemí. Tato odpověď  je chybná. Sice jde o formulaci převzatou z Wikipedie, ale tam je zařazená v kontextu. 
Petr Tišl
18. 9. 2016, 21:53
Vážený pane Melichare,velmi dlouho jsem váhal, zda mám, jako autor, do diskuse vůbec vstupovat. Sám materiál nepovažuji za nějak výjimečný mezi těmi, které běžně využívám. Pět hvězd jsem nežádal, ale byly mi uděleny! Materiál byl přečten recenzentem a po provedení změn byl publikován. Nyní tedy na Váš popud zkontrolován ještě jednou se stejným výsledkem.Odkaz na materiál:http://dum.rvp.…htmlMoje osobní zkušenost je ta, že funguje. V několika verzích jej využívám již nejméně 6 let a ačkoliv geologická témata probíraná se žáky mezi 14 a 16 lety nepatří k nejoblíbenějším, tato práce se zatím vždy vydařila velmi pěkně. Myslím si, že to je zejména velkým zapojením žáků do stavby vyučovací jednotky.K vašim konkrétním výtkám k materiálu se vyjadřuji naposledy:1) Píšete, že je špatné ptát se, jak se změnila definice minerální vody pod komerčním tlakem, že to odkazuje na to, že stát je ovládán soukromými firmamiMoje odpověď zní, že je třeba se ptát, komu tato definice vyhovuje a co to znamená pro spotřebitele. Zde je odpověď jasná. Každá zájmová skupina se pokouší v politice prosadit své potřeby a není na tom v zásadě nic špatného a v oblasti definice marketingového produktu "minerální voda" se jedná o velké částky. Nakonec přímo o lobingu při jedné ze změn legislativy z roku 2001 v roce 2006 píše i  stanovisko SZÚ pro spotřebitele - "Na základě lobování některých výrobců minerálních vod byl tento požadavek z vyhlášky v roce 2006 vypuštěn..." (http://www.szu.…nych-vod ). V tomto roce došlo k dalšímu uvolnění v oblasti povinného značení minerálních vod.Hlavním cílem otázky tedy není útok na stát nebo kohokoliv jiného (některým výrobcům totiž tyto změny naopak nevyhovují), ale prosté uvědomění si, že jako spotřebitel musím často přistupovat k informacím producentů s velkou rezervou a číst i mezi řádky.2) Vzorová odpověď na otázku jak se změnila definice minerální vody je prý  chybná. Nejedná se o "jakoukoliv vodu získávanou z podzemí", nýbrž o "přirozeně se vyskytující podzemní vodu původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k výrobě balených minerálních vod" (dle příslušné vyhlášky)Ano, čistě z pohledu znění vyhlášky neobsahuje odpověď některé informace, ale v kontextu je správná, i když samozřejmě při diskusi ve třídě vždy upozorníme, že se stále jedná o vodu pitnou, velmi vysoké kvality.Vzorové odpovědi v pracovních listch v mém pojetí, se nesnaží o dokonalost, ale ukazují, jak by nám žák (velmi dobrý) asi odpověděl. Pokud panu Melicharovi nepřipadá vzorová odpověď dostatečná, bude pravděpodobně vyžadovat odpověď přesnější, což je jeho volba. Já vycházím z pedagogické praxe a několika set odpovědí, které jsem na tuto otázku získal.3) Pan Melichar mi vyčíta použití pojmu "minerál" pro označení "minerální látky" rozpuštěné ve vodě (ve většině materiálu využívám termín "minerální složka")Ano, použil jsem slovo minerál, protože mi připadá, že jsem si prozatím se všemi žáky v tomto slově rozuměl. Všichni dle mého názoru pochopili, že nemám na mysli krystaly kalcitu uzavřené v pet lahvi. Byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že učíme žáky, kteří odejdou do běžného života a zatěžovat je tudíž debatami na této úrovni je zbytečné. Za mou pedagogickou kariéru mi prošly rukama stovky maturantů. Někteří měli o geologii zájem, ale rozhodli se pro lukrativnější obory. Dva ji opravdu vystudovali, jsou doktory geologie a ve své praxi jsou uznávanými odborníky. S nimi při debatách o geologii používáme odbornější jazyk.Na závěr bych rád dodal, že pan Melichar, kterého tímto srdečně zdravím a děkuji mu za všechny jeho připomínky, má, stejně jako ostatní uživatelé krásnou svobodu tento materiál ve své praxi nepoužívat a vytvořit jiný s daleko vyšší kvalitou. Rád jej potom budu využívat.
Miroslav Melichar
19. 9. 2016, 22:17
Vážený pane Tišle,
děkuji Vám za velmi obsáhlý komentář. Myslím, že je svým způsobem dokonce vhodnějším řešením, než kdyby na můj podnět byl materiál bez bližší diskuze změněn. Tím, že nabízíte svůj způsob uvažování o tématu, dáváte jednak podklady pro přijetí nebo úpravy materiálu a hlavně ale podněty pro přemýšlení uživatelům materiálu. Kritizoval jsem, že Vaše tvrzení o komerčním tlaku nemáte podložené, nyní prokazujete, že ano. Odkaz na stránky SZÚ je zajímavý i jinak.

Vaše pojetí vzorové odpovědi mi přijde zvláštní. Chápete ji jako typickou, očekávanou, která se dá a má v diskuzi doplnit. Já chápu vzorovou odpověď prostě jako správnou. Myslím, že Vaše pojetí může někdy přinést problémy. Mohou být i případy, kdy vyučující použije hotový materiál proto, aby si ušetřil čas a moc se jeho obsahem nezabývá. A vzorovou odpověď jim sdělí bez komentáře, tak jak je v pracovním listu. Druhá možnost chyby je, že učitel vzorovou odpověď promítá a komentuje - řada žáků však slova učitele moc nevnímá, vnímá víc, co vidí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština