Domů > Materiály do výuky > základní vzdělávání > Laboratorní práce - Příprava mědi ze síranu měďnatého
Materiál do výuky

Laboratorní práce - Příprava mědi ze síranu měďnatého

16. 4. 2010 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vlastimil Vaněk
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Cílem laboratorní práce je připravit měď reakcí zinku (železa) se síranem měďnatým. Žáci samostatně připraví 10% roztok síranu měďnatého, filtrační aparaturu a pracují se zředěnými roztoky kyselin. Proto je v úvodu hodiny nutné poučit žáky o bezpečnosti práce s kyselinami.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Protokol
106 kB
Dokument
Laboratorní práce.doc
Protokol
83.8 kB
Dokument
Laboratorní práce.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Dokument
1x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
17. 4. 2010, 10:05
Vážené čtenářky, vážení čtenáři! Jaké závěry může žák vyvodit z této LP? Asi takovéto:
1. Čistá měď je velmi reaktivní kov. Musíme ji uchovávat v lihu na ochranu před působením vzdušného kyslíku.
2. Zn nebo Fe jsou méně reaktivní kovy - uchovávají se volně.
3. Platí zřejmě pravidlo, že méně reaktivní kov dokáže vyloučit reaktivnější kov z roztoku jeho solí.
Je snad někde chyba?
Miroslav Melichar
21. 4. 2010, 08:50
Autor reagoval na můj komentář u materiálu Karboxylové kyseliny - jeho komentář sem kopíruji:
"Laboratorní práci opravovat nebudu, neboť jsem vycházel z učenice Základy chemie 1, vydané nakladatelstvím Fortuna v roce 1993, autorů Pavla Beneše, Václava Pumpra a Jiřího Banýra, schválené ministerstvem školství, str. 94."

Vlastimil Vaněk
21. 4. 2010, 09:58
Vážený pane Melichare,
Uvádíte mě neustále do rozpaků. Já tuto LP provádím a vím, že vzniklá jemně rozptýlená měď s velkým plošným obsahem na vzduchu snadno snadno zčerná. Niméně jsem si dnes ponořil dva očistěné hřebíky do skalice modré, po chvíli vyjmul, jeden ponechal na vzduchu a druhý ponořil do lihu. Samozřejmě, že ten ponechaný na vzduchu zoxidoval. Myslím si, že kdo chce psa bít, vžycky si nějakou hůl najde. Možná, že jste velký odborník, ale zaráží mě Vaše arogance a sebejistota. Nechtěl bych být Vaším žákem. Musí to být peklo.
Tereza Hubená
21. 4. 2010, 15:18
Dobrý den, materiál byl upraven.
Vlastimil Vaněk
21. 4. 2010, 23:19
Prosím, doplňte do opravy slovo méně. Děkuji.
Miroslav Melichar
22. 4. 2010, 09:18
Vážený pane kolego, asi jsem opravdu na Vaše texty poněkud alergický. Ale to, že jste se odvolal na to, že citujete zdroj, který má schvalovací doložku MŠMT, mi nepřipadlo jako věcná diskuze. Vaše konkrétní zkušenost s prováděním LP je něco podstatně závažnějšího. Ovšem pak to opravdu vypadá, jako když Cu vůbec na vzduchu nevydrží - nefungovalo by to třeba tak, že se Cu na filtru propláchne lihem a pak jde usušit, aniž by tolik korodovala? Nebo to zaslouží v závěru LP nějak komentovat, že Cu je sice poměrně málo reaktivní,ale mokrá a v malých částečkách přesto zkoroduje.
Jinak připomenu: Naše virtuální setkávání začala u problému chybného používání pojmu molekula. Tehdy jsem tlačil pracovníky VUP k tomu, aby přiznali, že DUMy nejsou po odborné stránce vůbec recenzované. Odpověď byla, že ano. Přesto chyby prošly. Po delší době Vám recenzentka dokonce vnutila svoje chybné představy o názvosloví kyselin. Prý už ale recenze nedělá. Nicméně u dalšího materiálu (Výroba kovů) zase zůstaly chyby. A materiál tedy recenzoval někdo jiný. A podíváteli se pozorně na červený text u LP o Ca-solích, vklouzla tam také chyba. Závěr je tento: Kdyby řádně fungovala recenze, tak vůbec netuším, že jste se někde někdy spletl. Tyto problémy byste si vyřešili interně s recenzentem/tkou a publikovaný by byl materiál bez věcných chyb. Jak už jsem psal: autor chyby nemá dělat, recenzent věcné chyby nesmí dělat! Recenzent nemá nic jiného za úkol, než hledat chyby - autor má s materiálem starostí víc. Jde o systémovou chybu, která je stále neřešená. Ještě dodám, že mi bylo nabídnuto, abych se stal recenzentem. Souhlasil jsem, ale prý je k tomu třeba, abych přijel do Prahy a nechal se velmi krátce proškolit. To jsem odmítl z osobních důvodů a naznačoval jsem že by se to snad dalo obejít - nedalo. Podle mě dobrý recenzent nevznikne půlhodinovým školením. Asi je třeba recenzenty hledat jinak.
Vlastimil Vaněk
22. 4. 2010, 09:27
Pane kolego Melichare,
děkuji za tento příspěvek. Plně s Váma souhlasím. Taky jsem myslel na to, že byste mohl renzenta dělat vy a byl by klid. Opravdu děkuji.
Tereza Hubená
22. 4. 2010, 10:48
Dobrý den,
v roce 2009 jsem Vás kontaktovala s nabídkou stát se recenzentem DUM, která stále trvá. Je mi líto, že negativně hodnotíte práci autora i recenzenta a nazýváte ji systémovou chybou. Máte možnost zúčastnit se školení, seznámit se interaktivním systémem recenzování, s úpravou dokumentů, a blíže tak proniknout do modulu DUM – nejlépe jako autor a recenzent.
PS: Vaše připomínky byly do materiálu zapracovány.
Lukáš Križko
22. 4. 2010, 11:54
Dobrý den, zatím jsem tuto diskuzi sledoval z povzdálí. Přesto je nutné do ní vstoupit. Je pravdou, že v chemii byl problém s recenzí. Tento problém byl systémově vyřešen změnou recenzenta. Přesto budeme velmi rádi, když se právě Vy zapojíte a pomůžete nám ještě více zlepšit DUM v chemii. Prvotní školení na VÚP je povinné a z mého úhlu pohledu i velmi potřebné. Setkáte se s koordinátorem DUM, bude Vám představen celý systém a budete seznámen s pravidly pro recenzi, což není úplně malý balík věcí. Zároveň je povinností recenzenta se zúčastnit pravidelného setkávání recenzentů, které aktuálně proběhne v květnu. Je možné tyto dvě věci spojit a pozvat Vás na toto setkání. Je jen na Vás zda tuto nabídku přijmete. Myslím, že teď již není z Vaší strany zcela korektní kritizovat systém, když se do něj zatím nezapojil nebo nenavrhl jiného stejně zdatného kolegu. Zároveň zde kritizujete i samotnou podstatu DUM. Ta je postavena na sdílející komunitě uživatelů (autorů, recenzentů a uživatelů) a na základě dialogu těchto skupin dochází k růstu kvality. Vaše společná diskuze s panem Vaňkem je ukázkou podobného dialogu. Věřím, že na naši výzvu zareagujete a posílíte náš tým kvalitních recenzentů. Lukáš Križko, Manažer projektu


Miroslav Melichar
23. 4. 2010, 08:11
Dobrý den! Děkuji za opakování nabídky na funkci recenzenta. Berte ale prosím v dobrém, že jí opět odmítnu - mám opravdu závažné osobní důvody k tomu, abych nezavazoval k nějaké aktivitě spojené s cestováním do Prahy. Myslím, že by ani ve škole ze mě neměli úplně radost (mimochodem asi byste těžko platili mým kolegům za mě suplování a mé výlety do Prahy by tak dotovala škola). Já chápu, že se Vám zcela nelíbí moje kritika, ale jásat nad tím, jak pěkně s panem Vaňkem diskutujeme přece není na místě. Ta diskuze čtenářů a autorů by měla být, ale o tom, jak učit, v jakém rozsahu, jaké je zpracování materiálu. Recenze by podle mě opravdu měla vymýtit věcné chyby - přece se recenzují kníhy a dlouhé odborné články a jde to. A tam to nejde snadno pak opravit. V DuMech je obvykle textu malinko a přečíst ho pozorně by opravdu neměla být věda. Abych byl konstruktivní, tak nabízím celý okruh možných recenzentů: Mohli by to být studenti učitelských oborů chemie z VŠ (včetně studentů VŠCHT, kteří se připravují na učitelství na odborných školách). Pokud absolovovali první 3 roky studia, tak mají dnes svým způsobem uzavřené vzdělání (Bc.), mohou se o problémech poradit v seminářích z didaktiky, sami v rámci studia poodobné materiály musí zpracovávat. Nebylo by to v hodné řešení?
Lukáš Križko
23. 4. 2010, 11:33
Dobrý den, děkujeme za vyjádření. Vaší nabídkou se budeme zabývat a oslovení fakult (studentů i učitelů) vnímám jako dobrou alternativu.
Přesto si neodpustím ještě jeden komentář. Vaše debata opravdu pomáhá zkvalitňovat DUM, třeba tím, že jsme nuceni hledat kvalitnější recenzenty nebo tím, že si společně ujasňujete danou problematiku. Zároveň mám za to, že právě na podobných "drobných" problémech lze diskuzi zahájit a dále ji rozvést. A to je nezanedbatelný přínos DUM. Lukáš Križko
Tomáš Nováček
23. 4. 2010, 20:10
Dobrý den, nedokážu jako učitel který chemii nezná, posoudit věcnou stránku případných chyb v DUMech pana Vaňka. Nemohu však souhlasit s větou pana Križka, že diskuse pana Vaňka s panem Melicharem je dialogem k růstu kvality. Reakce pana Melichara mají osobní charakter (viz příspěvek pod karboxylovými kyselinami) a nevím, proč mu VUP nabízí práci, když zpochybňuje celý smysl DUMů. Oslovit jako recenzenty studenty VŠ mi přijde nesmyslné. Recenze by měli dělat dobří učitelé ZŠ a SŠ s delší praxí.
Miroslav Melichar
26. 4. 2010, 11:54
Vážený pane Nováčku, pokusím se Vám věc vysvětlit:
Pokud dostanete ve Vašem předmětu do ruky novou učebnici, tak budete chtít, aby byla bez věcných chyb (faktografie, terminologie ..). To má zaručit recenzent. Pokud to dobřa dopadne, tak Vás asi nebude trápit, zda mu 23 let nebo 65. Věcná správnost se v podstatě rovná smyslu učebnice. DUMy: Můj ředitel mi říká asi - co čekáš je to přece jen úložiště! Každý z nás si může své učební materiály někde na webu vystavit. Je ale přece rozdíl, když DUMy jsou na oficiálním webu a jeich správnost by měla zaručovat autorita VUP, recenze a taky to, že jde o projekt finnacovaný z prostředků EU. Pokud by věsná správnost DUMů byla nezajištěná, pak opravdu ztrácejí smysl. Studenti jako recenzenti: DUM karboxylové kyseliny recenzovala zřejmě zkušená kolegyně a sama vnutila doplnění chybnými údaji. CHyby prošly racenzí i u dalších materiálů, kde recenzi dělal někdo jiný. Věk není patentem na dobrého recenzenta. Studenti VŠ jsou dnes po 3 leteh Bc.- mají oficiálně uznávané vzdělání. V chemii se posledních letech např. měnilo názvosloví karboxylových kyselin a dalších org.sloučenin - to studenti určitě znají. Věcnou správnost by měli posoudit. Didaktické zpracování tolik neposoudí, ale k němu by měli spíše vyjadřovat učitelé z praxe jako uživatelé materiálů.
Martin Rusek
26. 4. 2010, 14:13
Pane Nováčku, v tomto souhlasím s dr. Melicharem. Studenti chemie vyšších ročníků již mají v moderní problematice dostatečný přehled (certifikovaný státnicí) na to, aby byli schopni věcné chyby posoudit. Právě dnešní studenti se učili pouze nové názvosloví, čímž jim odpadá např. přemýšlení, zdali číslo atomu uhlíku řadit před název nebo do něj. Z Vaší reakce mám tak pocit, že učitele s praxí řadíte co do vědomostí nad studenty. Tak to přece není.
Dana Forýtková
29. 5. 2010, 21:23
Vážený pane kolego Melichare, se zájmem sleduji Vaše kritizující příspěvky k uveřejněným příspěvkům pana Vaňka. "Opravdu, obdivuji Vaše oponentské názory". Místo pochvaly a ocenění snahy autora, když se snaží publikovat své postřehy a náměty pro zpestření strohé výuky chemie u žáků, a tím je i motivovat k "naučení" chemie, stále jen máte negativní slova. A proto se ptám: "Co Vás osobně vede k zamlčování a nesdílení Vašich zkušeností, motivačních aktivit, či skvělých laboratorních prací, pracovních listů, atd? Obava, že by někdo kritizoval Vás"? Nemyslím si, že by to byl důvod. A proto se velmi těším, že si v brzké době přečtu Váš příspěvek.
Aleš Chupáč
18. 6. 2010, 23:13
Dobrý den, rovněž sleduji již delší dobu komentáře dr. Melichara, s mnohými souhlasím - perfekcionisticky prochází každý příspěvek, nicméně souhlasím s Mgr. Forýtkovou... kdybych četl stále negace vlastních příspěvků, pak bych raději už nepsal NIC.
Miroslav Melichar
19. 6. 2010, 16:46
Vážená paní kolegyně a vážený pane kolego,
co tedy doporučujete dělat, jsou-li v DUMech věcné chyby? Zavřít oči? Ale to je velmi obecné téma a ne diskuze k tomuto učebnímu materiálu. Zkusím Vám blíže odpovědět na mém blogu - chemie.blogy.rvp.cz (budu vítat Vaše reakce).
Věra Pavlátová
5. 4. 2011, 17:11
Dobrý den, velmi ráda bych si přečetla kvalitní a bezchybný DUM z chemie - pane Melichare, kdy nějaký už konečně vložíte? Děláme na šablonách a tam jako vzory DUM doporučují ty z tohoto úložiště, tak opravdu čekáme s kolegyní na nějaký kvalitní a bezchybný DUM z vašeho pera. Děkuji.
Miroslav Melichar
6. 4. 2011, 12:32
Vážená paní kolegyně, kvalitní a bezchybné DUMy z chemie se jistě najdou - jste-li kvalifikovanou učitelkou chemie, tak je jistě poznáte. Máte-li dojem, že někde kritizuji DUM, který je naprosto správně, tak reagujte konkrétně na to, co píšu a opravte to. Myslím moji kritiku používání pojmu molekula, chybné názvosloví a pod. Zde reagujete na DUM starý jeden rok, který byl podstatně změněn - nevím tedy, zda je pro Vás tak zřejmá podstata problému. Zdá se mi, že Vám nevadí věcné chyby v některých DUMech, ale to, že na ně někdo upozorníl a kazí tak ostatním radost z rozvíjení nové a správné výuky, jejíž podstata ani tak moc na věcné správnosti nezáleží. Jinak: Nemohl bych kritizovat tolik DUMů z chemie, kdyby mi k tomu jejich obsah nedal tak jasnou šanci! - nebo máte dojem, že si věcné chyby v DUMech vymýšlím? Doložte to! Je řada DUMů, které jsem připomínkoval a které jsou nezměněné - tam k tomu máte jasnou možnost. Čekám na Vaší konkrétní reakci.
Bohuslav Dušek
12. 10. 2011, 15:29
Vážení, narazil jsem na vaši diskusi zcela náhodou, ale nedá mi to, abych nepřipojil připomínku jak panu Melicharovi, tak panu Vaňkovi. Pane Melichare, jak jste přišel (v zastoupení žáka) k závěru, že je nutno měď uchovávat pod ethanolem? Nic takového z LC neplyne. Pane Vaňku, v seznamu chemikálií uvádíte ethanol, ale v pracovním postupu jej žáci na nic nepoužívají. Nebo považujete za samozřejmé, že žák sám přijde na to, že má produkt po filtraci promýt (nejprve vodou - což není uvedeno, pak ethanolem)? K vlastní cementaci mědi: zinku (železa) by mělo být použito slabě nadstechimetrické množství, zadaná množství jsou stechimetrická nebo spíše slabě podstechiometrická. Pokud by se nechala reakce doběhnout do konce, nezreagovaný Zn (Fe) by tedy nezbyl žádný a pravděpodobně by tedy k žádnému uvolňování vodíku nedocházelo. Nenecháte-li rekci úplně proběhnout, nezmění se roztok na bezbarvý (u Fe nazelenalý).
Miroslav Melichar
18. 1. 2012, 09:09
Vážený pane inženýre, současná verze materiálu je upravená - původně postup končil pokynem, že získaná měď má být uchována pod ethanolem (ethanol v návodu zůstal i po opravě). Já jsem navrhl promývání ethanolem jako alternativu a v případě uchovávání vzniklé Cu pod ethanolem i bližší zdůvodnění pro žáky. Vznikající měď často tmavne i během filtrace, zdůvodnění tohoto jevu je proto asi namístě vždy.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština