Materiál do výuky

Karboxylové kyseliny

17. 6. 2009 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vlastimil Vaněk
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Prezentace se zaměřuje na vymezení pojmu karboxylových kyselin, jejich názvosloví, vlastností a užití v běžném životě. Pro zvýšení názornosti a propojení s praxí je do pezentace zařazena celá řada obrázků a videoklip s reakcemi kyseliny octové. Součástí pracovního materiálu je pracovní list.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Reakce kyseliny octové s hořčíkem a vápencem
1.46 MB
Ostatní
Reakce kys. octové s Mg a vápencem.mpg
Pracovní list
50.5 kB
Dokument
Karboxylové kyseliny.doc
Prezentace
2.94 MB
Prezentace
Karboxylové kyseliny.ppt
Pracovní list
18.36 kB
Dokument
Karboxylové kyseliny.odt
Prezentace
2.68 MB
Prezentace
Karboxylové kyseliny.odp

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Ostatní
1x
Dokument
1x
Prezentace
1x
Dokument
1x
Prezentace

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
19. 6. 2009, 11:03
MATERIAL JE CHYBNÝ - nerespektuje platné ch.názvosloví.
Autor nezná názvosloví karboxylových kyselin a recenzent/ka také ne. Co s tím? Nadšení pro reformu je sice hezká věc, ale mělo by být podloženo základními věcnými znalosti. V připadě tohoto autora (a asi i téhož recenzenta) se opakovaně projevuje neznalost základů oboru. Autor i recenzent/ka by snad měli věnovat prázdniny doplnění svého vzdělání nebo by měli zvážit svoji další veřejnou aktivitu.
Pro člověka zvnějšku je DUM také informací o kvalitě výuky na našich ZŠ. Zde vzniká obraz chemie na ZŠ velmi sporný. Měl by snad vznikající Standard učitele zavádět každoroční zkoušky z názvosloví a základních pojmů pro každého učitele?
Vlastimil Vaněk
19. 6. 2009, 16:22
Nezlobte se, pane Melichare, ale musel jsem opravit názvosloví karboxylových kyselin přesně podle přání pana recenzenta. Byl bych velmi rád, kdybyste do budoucna zanechal svých pitomých invektiv na moji adresu.
Marcela Hopfingerová
20. 6. 2009, 18:40
Uživatel Melichar nemá pravdu. Názvosloví je správné, panu Melicharovi doporučuji přes prázdniny knihu Organická chemie autorů Kloudy Janeczkové (Ostrava 2001, 2.vydání) strany 101-102.
Miroslav Melichar
22. 6. 2009, 08:27
Vážený pane Vaňku, nechci Vás urážet - ale reagoval jsem na fakt, že ve Vašem materiálu je chybně použito názvosloví organické chemie. Jestliže Vy jste ho použil správně a reagoval jste na přání pana recenzenta, pak je to špatné. Bohužel je pak vidět Vaše jméno a ne jméno recenzenta. Snad je nějaké odvolání - platná pravidla jsou víc než recenzent. Pokud se týče autorů Kloudy a Janeczkové, tak se omlouvám - neznám. Souhlasí jejich pojetí s Průvodcem názvoslovím org.ch. podle IUPAC, Academia, 2000? Dále je názvosloví zpracováno J.Fikrem.
Miroslav Melichar
22. 6. 2009, 08:58
Pro paní inženýrku:
Tohle je také propan- 2- karboxylová kys.?

CH3- CH - COOH
/
CH3

Miroslav Melichar
22. 6. 2009, 09:00
Oprava: CH3 v 2.řádku se posunulo- je na 2.C
Marcela Hopfingerová
22. 6. 2009, 14:50
Vážený pane Melichare,
podívejte se pořádně do prezentace pana Vaňka, vzorec kyseliny vypadá jinak než ten Váš. Pokud není karboxylový uhlík součástí základního řetězce, pak je název možné psát tímto způsobem. Názvy karboxylových kyselin je možné tvořit třemi způsoby a toto je jeden z nich, vše v souladu s názvoslovím podle IUPAC. Dokonce v knize od autorů Kloudy a Janeczkové je uveden tento příklad. Pan Vaněk tento způsob uvedl, jako další možný způsob tvorby názvů karboxylových kyselin. Kniha, kterou uvádim je rozšířené vydání, názvosloví je platné, z této knihy se dokonce učí na vysoké škole.Rozhodně tvrzení, že autor, či recenzent neznají názvosloví karboxylových kyselin mi přijde z tohoto jednoho příkladu neoprávněné.
Miroslav Melichar
24. 6. 2009, 09:12
Vážená paní inženýrko, zatím nechám tuto 1 kyselinu stranou, o posouzení jejího správného názvu jsem požádal kolegu a čekám na jeho vyjádření. Co však ostatní kyseliny? Název "kyselina methanová" a podobně je chybný - má se výhradně používat pořadí "methanová kyselina". Tradiční pořadí slov jde snad tolerovat u triviálních názvů, ale ne u systematických. Nebo se neshodneme ani v tomhle?
Miroslav Melichar
24. 6. 2009, 12:57
Kyselina, kterou nazýváte "propan-2-karboxylová k." je správně 2-methylpropanová kyselina nebo
2-methylpropionová kyselina. Lze ji napsat různě - buď tak, že hlavní řetězec je v 1 řádku a končí sk.COOH (jak jsem se neuměle pokusil já) nebo tak, jak je uvedena v DUMu Mgr.Vaňka - v obou případech však hlavní C-řetězec musí zahrnovat COOH skupinu, jiná volba zde není.
Blíže doporučuji asi nejpodrobnější vysvětlení org.názvosloví : Fikr, Kahovec: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc 2008, kde je spojena práce experta na české organické názvosloví a zkušeného SŠ pedagoga a autora učebních textů.
Věra Pavlátová
25. 1. 2010, 19:47
Dobrý den, i když se mi nelíbí projev p. M., má s tím názvoslovím pravdu. Autor chtěl asi vysvětli názvosloví, když COOH není součástí hlavního řetězce, ale zvolil špatný příklad, zde je součástí řetězce, čísluje se od toho C co nese skupinu a je to tedy 2-methylpropanová kyselina. Lépe pro to vysvětlení asi použít kyselinu citrónovou. Jinak ale pana Vaňka moc obdivuju, vaše prezentace jsou skvělé, taky se sama o některé pokouším :-))
Martin Rusek
25. 3. 2010, 17:19
Vážený pane magistře, dovolte mi projevit obdiv nad způsobem zpracování tohoto tématu. Velice se mi líbí přístup zahrnující běžné, známé obrázky k pojmům. Tomuto přístupu ve Vašem provedení lze vytknout snad jen použití Petriho misek s bílým práškem nebo lahve s chemikálií - to může být cokoli - zbylé obrázky však působí přesně tak, jak by efektivní motivační materiál měl.
K věcné správnosti již bylo napsáno dost, rád bych se připojil k Mgr. Pavlátové, a také poukázal na opakující se chybu s kyselinou propanovou (prezentace). Jinak se těším na další povedené prezentace. Mr
Tereza Hubená
15. 4. 2010, 14:19
Dobrý den,

materiál byl upraven.
Miroslav Melichar
17. 4. 2010, 08:43
Vítám fakt, že materiál byl opraven. Stalo se tak po 10 měsících a po více jak 2500 návštěvách.
Nyní bychom mohli diskutovat na téma: Je opravdu vhodné, abychom se pokoušeli naučit všechny žáky ZŠ názvolsoví karboxylových kyselin v tomto rozsahu?
Jiřina Svobodová
19. 4. 2010, 11:53
V materiálu jsem provedla dodatečné úpravy. Poněkud jsem váhala, zda nejvíce komentovaný snímek úplně vyřadit či ponechat. Nakonec jsem se rozhodla pro ponechání, abych příliš nezasahovala do původní koncepce autora. Nicméně, zařadila jsem další snímky, které ukazují, kdy je součástí názvu kyseliny slovo karboxylová a kdy ne. I z tohoto důvodu jsem přidala pro ilustraci snímek s jednoduchými příklady dikarboxylových kyselin. Otázku rozsahu, do jaké hloubky v názvosloví jít, ale ponechejme jednotlivých vyučujícím. Jiná situace je na běžných základních školách, na osmiletém gymnáziu lze laťku zvednout výše. Vyučující si může prezentaci upravit podle své potřeby a je jenom na něm, jak daný materiál využije.

Jiřina Svobodová, didaktik oboru chemie, VÚP
Miroslav Melichar
20. 4. 2010, 09:52
To, že chybný materiál neopraví sám autor, je velmi nestandardní řešení. Zde bylo ale třeba. Je pak pochopitelně vhodné se vyhnout zásadním změnám. Náročnost učiva a jeho zpracování by mělo být vlastním tématem diskuze - bez diskuze hrozí riziko, že náročné materiály budou působit jako norma, jako ukázka toho, že takto náročně se vyučuje všude jinde.
Zde je ovšem zvláštní situace: Tentýž autor už stihnul publikovat další materiály s věcnými chybami. Co s tím? Mělo by platit, že autor nemá dělat věcné chyby. Recenzent/ka však chyby tohoto typu udělat nesmí! Recenzent/ka, který/á opakovaně přehlédne nebo nepozná věcné chyby, má s recenzováním okamžitě skončit.
Tereza Hubená
20. 4. 2010, 14:42
Dobrý den,
ráda bych reagovala na Váš komentář. Recenzent, který tento materiál zpracovával, pro nás již nepracuje.
Vlastimil Vaněk
20. 4. 2010, 23:14
Vážený pane Melichare,
Víte proč jsem materiál Karboxylové kyseliny neopravil? Protože sporný snímek 6 v původní prezentaci vůbec nebyl a zažadil jsem ho na přání a přesně podle pokynů paní recenzentky, i když jsem s tím nesouhlasil, neboť na základní škole probírám názvosloví karboxylových kyselin v rozsahu snímku 5. Vaše připomínky k Výrobě kovů beru a poslal jsem již opravu. Laboratorní práci opravovat nebudu, neboť jsem vycházel z učenice Základy chemie 1, vydané nakladatelstvím Fortuna v roce 1993, autorů Pavla Beneše, Václava Pumpra a Jiřího Banýra, schválené ministerstvem školství, str. 94.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Prezentace

Druh interaktivity:

Kombinované

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština