Domů > Materiály do výuky > základní vzdělávání > Inspirace tvorbou Gerharda Richtera
Materiál do výuky

Inspirace tvorbou Gerharda Richtera

15. 3. 2011 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Radka Růžičková
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Tato prezentace je ukázkou dlouhodobého výtvarného projektu, realizovaného v hodinách výtvarné výchovy a informatiky na 2. stupni základní školy. Cílem takto koncipované výuky výtvarné výchovy je zprostředkování tvorby soudobého renomovaného umělce G. Richtera dětem staršího školního věku s následnou tvůrčí reflexí samotných žáků. Žáci se zamýšlí nejen nad obsahem vizuálních zobrazení umělce, ale i svých vlastních děl, a formou komunikace nad jejich výslednými pracemi si ověřují a upevňují své postavení v dané sociální skupině.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Prezentace
3.52 MB
Prezentace
Inspirace tvorbou Gerharda Richtera.ppt
Prezentace
3.29 MB
Prezentace
Inspirace tvorbou Gerharda Richtera.odp

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Prezentace
1x
Prezentace

Hodnocení od uživatelů

Markéta Pastorová
5. 5. 2011, 18:07
Se zájmem jsem sledovala jednotlivé kroky tvůrčí práce autorky s výtvarným dílem současného umělce Gerharda Richtera. Domnívám se, že jeho tvorba, zejména „malby přes fotografie“ může být pro věkovou skupinu žáků 12 – 15 let velmi atraktivní, neboť uvnitř obrazu vzniká jakýsi další – jiný prostor vybízející k rozehrání a pohybu vlastní obraznosti.
Poměrně velké množství diapozitivů prezentace pak dává učiteli impulsy, jak je možné s žáky pracovat. Přestože se nemusíme ztotožnit zcela s nabízenými otázkami, rozhodně nás mohou inspirovat i k tomu, abychom si uvědomili, na co bychom se ptali třeba jinak. Jedná se tak o velmi cenný podnět k tvůrčí pedagogické konfrontaci různých pojetí interpretce výtvarného díla při práci s žáky.
Jak odlišné od výroby výrobků mdlého ducha, která je často zaměňována za tvůrčí proces a za výtvarnou výchovu vůbec.
Ráda bych alespoň takto poděkovala autorce a zároveň položila otázku kolegům výtvarníkům:
Uvítali byste tuto formu inspirace a metodické podpory pro přiblížení současného umění žákům ve větším rozsahu?
Markéta Pastorová
Alena Ščuková
14. 6. 2011, 16:28
Moc pěkné téma, nabízí další možnosti zpracování, velmi inspirující...díky za námět.
Alena Ščuková

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Prezentace

Druh interaktivity:

Kombinované

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština