Kolekce uživatele Svatopluk Mareš

Školní časopis by měl být především dílem dětí. A aby byl opravdu přínosný pro obě strany (autory i čtenáře), je potřeba s dětmi v pracovat tak, aby byly schopné tvořit kvalitně. Proto považuji za nejdůležitější naučit děti kriticky myslet a kreativně tvořit... A další materiály také v odkazech metodické podpory rvp (např.: http://www.rvp.cz/clanek/283/1845, http://www.rvp.cz/clanek/283/1863)

klíčová slova: tisk, mediální výchova, redakce, tým, reklama, časopis, dokument, stylistika, reportáž, anketa, zpráva, oznámení, sdělení, média, školní časopis, redaktor