Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (25)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 25 položek
základní vzdělávání
3. 5. 2021 0x 840x
Čočky v simulačním SW Algodoo
Příspěvek ukazuje možnosti simulace chodu paprsků v čočkách v SW Algodoo. Materiál vznikl jako jeden z výstupů projektu…
základní vzdělávání
29. 3. 2021 0x 930x
Zakrývání čočky – vytvoření obrazu
Příspěvek ukazuje, jak se změní čočkou vytvořený obraz při postupném zakrývání neprůhlednou destičkou. Materiál vznikl…
základní vzdělávání
26. 6. 2014 0x 3091x
Test – optika
Žáci si procvičí znalosti z optiky. Mají možnost volby ze čtyř variant. Odpoví-li správně v časovém limitu na otázku…
základní vzdělávání
3. 7. 2013 0x 1893x
Optická mohutnost
Žáci se seznámí s termínem optická mohutnost. Na závěr budou na příkladech procvičovat probranou látku.
základní vzdělávání
3. 6. 2013 0x 2284x
Vady oka a jejich odstranění
Žáci si zopakují stavbu oka a seznámí se s očními vadami a jejich odstraněním.
základní vzdělávání
6. 5. 2013 0x 6555x
Druhy zrcadel
Žáci se seznámí s druhy zrcadel a jaký je obraz v rovinném zrcadle. Poznají, jak se od jednotlivých druhů zrcadel…
základní vzdělávání
24. 4. 2013 0x 3319x
Optika – lom světla
Žáci se seznámí s paprsky, které se šíří ve stejnorodém prostředí. Poznají, jak se šíří a láme paprsek v nestejnorodých…
základní vzdělávání
23. 4. 2013 0x 3884x
Optika – zákon odrazu světla
Žáci se seznámí se zákonem odrazu světla. Zjistí, jak se odráží přímočarý paprsek dopadající na rovinné zrcadlo.
základní vzdělávání
26. 2. 2013 0x 1881x
Optika – vznik světelných svazků
Obsahem prezentace je vznik rozbíhavých nebo rovnoběžných světelných svazků použitím bodového nebo plošného zdroje…
základní vzdělávání
21. 2. 2013 0x 4832x
Optika – polostín, plný stín, vržený stín
Žáci se seznámí se vznikem polostínu, plného stínu a vrženého stínu. Budou řešit příklad na výpočet délky stromu.
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 3701x
Měsíc
Předváděcí sešit obsahuje názorné ukázky a doplňková cvičení k učivu o fázích Měsíce, zatmění Měsíce a Slunce.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 2088x
Karetní hra Pexeso – světelné jevy
Hra pexeso, při které si žáci formou obrázků a příslušného textu procvičují znalosti z tématu Světelné jevy.
Zobrazeno 12 z 25 položek