Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
základní vzdělávání
5. 12. 2011 0x 2958x
Praha husitská – inspirace pro exkurzi
Materiál je dokumentárním přiblížením husitského hnutí a zároveň inspirací pro tematicky zaměřenou exkurzi po Praze.…
základní vzdělávání
23. 11. 2011 0x 7343x
Klasicismus, empír, romantismus
Cílem prezentace je poskytnout přehled o jednotlivých oblastech umění, v nichž se směry projevily.
základní vzdělávání
28. 4. 2011 0x 2822x
Kipu
Materiál ozřejmuje, jakým způsobem Inkové zaznamenávali číselné údaje. Rozvíjí fantazii skrze netradiční mezipředmětový…
základní vzdělávání
15. 3. 2011 1x 6020x
Pražský hrad za vlády prvních Habsburků a v době stavovského povstání
Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků v areálu Pražského hradu (ze série Historie v terénu – Pražský hrad…
základní vzdělávání
14. 3. 2011 0x 5495x
Marco Polo
Prezentace pojednává o významném objeviteli a cestovateli jménem Marco Polo. Prezentace obsahuje mapu jeho cest,…
základní vzdělávání
15. 10. 2010 0x 9586x
Zámořské plavby
Interaktivní hra vhodná k opakování tématu zámořské plavby.
základní vzdělávání
6. 9. 2010 0x 6625x
Renesance a reformace
Text na doplnění faktů týkajících se renesance a reformace může sloužit k zopakování tematického celku nebo jako test k…
základní vzdělávání
18. 8. 2010 0x 5616x
Petr I. Veliký
Pracovní list je zaměřen především na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Na základě pokynů žáci vyhledávají v textu…
základní vzdělávání
29. 3. 2010 0x 3554x
Setkání Evropanů s indiány
Žáci pracují s obrazovým materiálem, vyhledávají, hodnotí a interpretují informace. Cílem nejsou úplné znalosti o dané…
základní vzdělávání
23. 3. 2010 0x 8144x
Barokní vs. renesanční sochařství
Pracovní list si klade za cíl dovést žáky k samostatnému úsudku o rozdílech mezi barokním a renesančním sochařstvím,…
základní vzdělávání
28. 1. 2010 1x 10276x
Dějiny v obrazech - husitství
Prezentace slouží k zopakování učiva. Prostřednictvím obrazů (výjevů z dějin) si žák opakuje některé události z období…
základní vzdělávání
4. 9. 2009 0x 8251x
Renesanční architektura v Čechách
Prezentace obsahuje fotografie renesančních staveb v Čechách.
Zobrazeno 12 z 22 položek