Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
27. 6. 2019 0x 1717x
Alea iacta est! – Římská říše
Hra, která vyžaduje nejen vědomosti, ale i kapku štěstí. Hra je určená k zopakování a upevnění učiva o starověkém Římě.
základní vzdělávání
23. 1. 2018 0x 2703x
Interaktivní hra – Antické Řecko
Interaktivní hra určená k opakování otázek – téma antického Řecka.
základní vzdělávání
25. 11. 2011 0x 3414x
Řím za Marca Aurelia
Žáci se seznámí s Římem za panování císaře Marca Aurelia. Pomocí luštění budou postupně odhalovat, co se dělo za vlády…
základní vzdělávání
23. 9. 2010 0x 5386x
Peloponéská válka
Kartičky a list s časovou osou jsou určeny pro učitele dějepisu k práci v hodině, ve které by měla být probrána tato…
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 2414x
Bitva u Cann (216 př. Kr.)
Materiál slouží jako rozšiřující učivo k tématu punských válek. Žáci si na příkladě důvtipu vojevůdce Hannibala ozřejmí…
základní vzdělávání
3. 9. 2010 0x 6738x
Sparta ve starověku
Prezentace může sloužit k opakování učiva nebo k aktivizaci žáků před nebo během výkladu učitele. Žáci pracují s textem…
základní vzdělávání
30. 4. 2010 0x 4840x
Sparta
Výuková prezentace má podat žákům šestých tříd ZŠ základní přehled o starověkém městském státu, o jeho poloze,…
základní vzdělávání
22. 7. 2009 0x 4970x
Zkáza Pompejí
Obrazová a názorná prezentace k pracovnímu listu s textem Zasypané město vypráví je určena pro žáky 6. ročníku ZŠ a 1.…
základní vzdělávání
8. 7. 2009 1x 5986x
Jak se žilo ve starověkém Římě
Pomocný materiál k výkladu s použitím problémových otázek, úkolů a opakování pojmů pro 6. třídu ZŠ a první ročník…
základní vzdělávání
1. 7. 2009 0x 5479x
Riskuj - antická mytologie
Opakování učiva formou hry. Určeno pro 6. ročník ZŠ a 1. ročník osmiletého gymnázia.
základní vzdělávání
24. 6. 2009 0x 7387x
Peloponéská válka a Alexandr Makedonský
Materiál je určen pro učitele dějepisu jako doplňující část výkladu k dané problematice.
základní vzdělávání
2. 4. 2009 0x 17298x
Starověké Řecko a Řím
Pracovní list pro souhrnné opakování daného tématu. Obsahuje různé typy úloh: popis, vysvětlení pojmu, testové otázky,…
Zobrazeno 12 z 12 položek