Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
základní vzdělávání
22. 9. 2011 0x 7894x
Rodinka
Pracovní list obsahuje cvičení týkající se jednotlivých příbuzenských vztahů. Doplněno hádankami, křížovkami,…
základní vzdělávání
23. 6. 2011 0x 9322x
Rodina
Cílem prezentace je vytvoření představy o základních funkcích rodiny.
základní vzdělávání
31. 5. 2011 0x 8810x
Rodokmen
Žáci čtou s porozuměním text a na jeho základě vyplňují rodokmen fiktivní rodiny. Barevně vyznačují příbuzenské vztahy…
základní vzdělávání
26. 5. 2011 1x 11944x
Rodina
Prezentace vyvozuje vztahy v rodině, ukazuje opakující se rytmus života od narození po dospělost.
základní vzdělávání
27. 1. 2011 1x 18258x
Rodina
Pracovní list k procvičování tématu „Rodina a příbuzenské vztahy“. Žáci doplňují věty, vybírají správné odpovědi, luští…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 1x 4333x
Červeňákovi
Pomocí speciálního pracovního listu - rodokmenu - si žák procvičí blízké i vzdálenější příbuzenské vztahy. Doplněno…
základní vzdělávání
8. 12. 2010 0x 14286x
Moje rodina od A do Z
Materiál určený pro 2. až 3. ročník propojuje učivo prvouky, českého jazyka a matematiky. Společným tématem je zde…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 2x 4627x
Co udělám, když...
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 0x 3954x
Ke komu patřím?
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
14. 6. 2010 0x 2878x
English Time - DVD - Maggie´s Family
Žáci se zábavnou formou učí jazykové struktury a názvy členů rodiny. Tento audiovizuální záznam je součástí…
základní vzdělávání
5. 6. 2008 1x 17046x
Já a moje rodina
Jedná se o pracovní list týkající se základních údajů o žákovi a jeho rodině. V listě žáci doplňují svoji adresu, místo…
Zobrazeno 11 z 11 položek