Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (45)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 45 položek
základní vzdělávání
3. 10. 2022 0x 1412x
Osově souměrné tvary
Žáci experimentují s osovou souměrností. Zažívají radost z tvoření a pochopení osově souměrných útvarů. Zobecňují…
základní vzdělávání
28. 9. 2022 0x 1933x
Zvířata z geometrických tvarů
Žáci vyhodnocují, z jakých geometrických tvarů může být podobizna zvířete sestavena. Rozeznávají, pojmenují a popíší…
základní vzdělávání
21. 10. 2019 0x 3872x
Riskuj – opakování geometrie
Materiál slouží k opakování učiva geometrie pro 4. ročník. Kromě učiva o tělesech a útvarech si žáci procvičí např.…
základní vzdělávání
26. 2. 2016 0x 4993x
Čtvrťáci a matematika XVI. Povrch krychle, kvádru
Téma Určujeme povrch krychle a kvádru je pokračováním tématu Obvod a obsah pravoúhelníku a navazuje na téma 3.…
základní vzdělávání
27. 1. 2016 0x 6124x
Čtvrťáci a matematika XV. Obvod a obsah pravoúhelníku
Téma Obvod a obsah pravoúhelníku navazuje na témata IX. Osa úhlu, kolmice, XII. Procvičujeme přímou a nepřímou úměrnost…
základní vzdělávání
5. 11. 2015 0x 5528x
Čtvrťáci a matematika XIV. Rovnoběžky
Toto téma navazuje na téma Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, kolmice, v němž se žáci seznámili s pravým úhlem a…
základní vzdělávání
27. 1. 2015 0x 2146x
Sestroj čtverce II.
Procvičení konstrukce čtverce nad stranou a nad úhlopříčkou.
základní vzdělávání
9. 12. 2014 0x 5017x
Sestroj čtverec
Geometrická rozcvička pro žáky na procvičení konstrukce čtverce.
základní vzdělávání
15. 10. 2014 1x 4886x
Čtvrťáci a matematika IX. Osa úhlu, pravý úhel
Toto téma těsně navazuje na téma Čtvrťáci a matematika VII. Úhel. V něm se žáci seznámili s úhlem konvexním a…
základní vzdělávání
29. 7. 2014 0x 3327x
Čtvrťáci a matematika VII. Úhel
Úhel je dalším geometrickým útvarem, s nímž je důležité žáky seznámit proto, aby mohli s porozuměním poznat kolmost…
základní vzdělávání
26. 9. 2013 0x 16886x
Geometrie – 1. stupeň
Sada pracovních listů pro výuku a procvičování geometrie na 1. stupni (zaměřeno na geometrické tvary + rýsování).
základní vzdělávání
23. 9. 2013 0x 6886x
Čtvrťáci a matematika III. Opakování geometrie
Téma Čtvrťáci a matematika III. je zaměřeno na opakování a prohloubení učiva geometrie probíraného ve 3. ročníku. Je…
Zobrazeno 12 z 45 položek