Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (46)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 46 položek
základní vzdělávání
6. 2. 2017 0x 6104x
Kružnice, kruh
Prezentace slouží jako doplněk výkladu učiva - kružnice, kruh, poloměr a průměr. Obsahuje také cvičení k ověření…
základní vzdělávání
29. 8. 2016 0x 7986x
Bod, přímka, úsečka
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 2732x
Papírový geoboard
Geoboard je dřevěná deska s devíti kolíčky nebo hřebíky, na které se navlékají gumičky. Dá se však využít i v papírové…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 2853x
Hrajeme si s tvary
Dítě má za úkol najít konkrétní tvar, rozlišit ho v obrázku, použít při kresbě. Zároveň tvary počítá, zlepšuje zrakovou…
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 2595x
Šipkovaná s kočkou Mickou
Materiál je určen k procvičování orientace ve čtvercové síti u žáků 1. ročníků ZŠ. Žáci pracují s pojmy vpravo, vlevo,…
základní vzdělávání
19. 6. 2014 0x 3863x
Hrajeme si se stavebnicí
Pracovní listy, ve kterých si žáci procvičí znalost geometrických tvarů, počítání v oboru do 20, prostorovou orientaci.
základní vzdělávání
19. 9. 2012 2x 9603x
Třeťáci a matematika VIII. Kruh, kružnice, koule
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh,…
základní vzdělávání
16. 12. 2011 0x 3809x
Druháci a matematika 2 – tvary věcí
Materiál je určen žákům 2. ročníku na počátku školního roku, kdy poznávají hlavní rovinné i prostorové geometrické…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 7027x
Tělesa
Pracovní list obsahuje cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti týkající se geometrických těles. Budou tělesa…
základní vzdělávání
20. 10. 2011 0x 6220x
Skládáme geometrické tvary, počítáme
Žáci postupným sčítáním a krokovým skládáním jednotlivých geometrických tvarů objevují zcela nový obrázek.
základní vzdělávání
20. 10. 2011 0x 5174x
Mnohoúhelníky
Pracovní list obsahuje řadu cvičení, v nichž si žáci procvičí vědomosti o mnohoúhelnících. Budou mnohoúhelníky…
základní vzdělávání
19. 9. 2011 0x 4820x
Třeťáci a matematika 6 Rovina polorovina
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Poznáváme…
Zobrazeno 12 z 46 položek