Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (102)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 102 položek
základní vzdělávání
3. 10. 2022 0x 607x
Osově souměrné tvary
Žáci experimentují s osovou souměrností. Zažívají radost z tvoření a pochopení osově souměrných útvarů. Zobecňují…
základní vzdělávání
28. 9. 2022 0x 776x
Zvířata z geometrických tvarů
Žáci vyhodnocují, z jakých geometrických tvarů může být podobizna zvířete sestavena. Rozeznávají, pojmenují a popíší…
základní vzdělávání
21. 10. 2019 0x 3373x
Riskuj – opakování geometrie
Materiál slouží k opakování učiva geometrie pro 4. ročník. Kromě učiva o tělesech a útvarech si žáci procvičí např.…
základní vzdělávání
5. 10. 2017 0x 4938x
Prostorové hádanky
Materiál obsahuje hrací karty, metodiku a výsledky. Lze s ním pracovat dvěma způsoby. Buď může jedna sada sloužit k…
základní vzdělávání
6. 2. 2017 0x 6087x
Kružnice, kruh
Prezentace slouží jako doplněk výkladu učiva - kružnice, kruh, poloměr a průměr. Obsahuje také cvičení k ověření…
základní vzdělávání
13. 9. 2016 0x 2665x
Skládaní totemů
Materiál obsahuje hru na rozvoj zrakové percepce a postřehu.
základní vzdělávání
29. 8. 2016 0x 7975x
Bod, přímka, úsečka
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá…
základní vzdělávání
26. 2. 2016 0x 4602x
Čtvrťáci a matematika XVI. Povrch krychle, kvádru
Téma Určujeme povrch krychle a kvádru je pokračováním tématu Obvod a obsah pravoúhelníku a navazuje na téma 3.…
základní vzdělávání
25. 2. 2016 0x 4061x
Jednotky délky
Prezentace je určena k prohloubení učiva o jednotkách délky.
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 2730x
Papírový geoboard
Geoboard je dřevěná deska s devíti kolíčky nebo hřebíky, na které se navlékají gumičky. Dá se však využít i v papírové…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 2850x
Hrajeme si s tvary
Dítě má za úkol najít konkrétní tvar, rozlišit ho v obrázku, použít při kresbě. Zároveň tvary počítá, zlepšuje zrakovou…
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 2592x
Šipkovaná s kočkou Mickou
Materiál je určen k procvičování orientace ve čtvercové síti u žáků 1. ročníků ZŠ. Žáci pracují s pojmy vpravo, vlevo,…
Zobrazeno 12 z 102 položek