Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (130)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 130 položek
základní vzdělávání
4. 7. 2016 0x 1941x
Das Obst, Das Gemüse
Interaktivní cvičení zaměřená na procvičování názvů ovoce a zeleniny v německém jazyce. On-line cvičení (dvě křížovky)…
základní vzdělávání
9. 4. 2015 0x 5501x
Veselá angličtina 1
Pracovní list, ve kterém děti doplní správné názvy zvířat v angličtině. Nápovědou jsou přesmyčky a obrázky. Ze zelených…
základní vzdělávání
10. 4. 2014 2x 2329x
Vocabulary II
Výukové materiály vhodné k opakování slovní zásoby a procvičení práce s wordem, internetovým slovníkem a hypertextovým…
základní vzdělávání
7. 12. 2011 0x 6260x
Členy
Prezentace se zabývá používáním členů určitých, neurčitých a nulových v angličtině. Vysvětleno pouze základní užití,…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 8646x
Stupňování přídavných jmen v AJ
Prezentace s výkladem a úkoly na stupňování přídavných jmen v anglickém jazyce.
základní vzdělávání
1. 12. 2011 2x 7146x
Anglická způsobová slovesa
Přehled a použití anglických způsobových sloves (can, may, must...) a jejich opisů
základní vzdělávání
25. 11. 2011 0x 6904x
Zájmena
Prezentace určená pro vysvětlení užívání osobních a přivlastňovacích zájmen v anglickém jazyce, určená pro naprosté…
základní vzdělávání
24. 11. 2011 0x 5511x
Řadové číslovky
Prezentace určená k názorné ukázce a vysvětlení tvorby anglických řadových číslovek, doplněná krátkým procvičením na…
základní vzdělávání
21. 11. 2011 0x 2834x
Wir testen Präteritum ‒ regelmäßige Verben
V pracovním listě si žáci procvičí tvoření préterita pravidelných sloves. Nejdříve si doplní do křížovky slovesa v…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 3905x
Interaktivní kvíz – Some/any
Interaktivní procvičování neurčitých zájmen „some“ a „any“ v internetovém prohlížeči. Žák v časovém limitu vybírá mezi…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 2112x
Interaktivní kvíz – Subject/object
Interaktivní procvičování vět s podmětem (subject) a předmětem (object) přímo v internetovém prohlížeči. Žák v časovém…
základní vzdělávání
4. 11. 2011 0x 2713x
Soubor interaktivních křížovek – časové údaje
Procvičování časových údajů v anglickém jazyce v interaktivní verzi. Na základě nápovědy, která se schovává pod…
Zobrazeno 12 z 130 položek