Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
10. 12. 2013 0x 17220x
Shoda podmětu s přísudkem
Materiál procvičuje schopnost dětí správně používat gramatická pravidla shody podmětu s přísudkem, najít ve větách…
základní vzdělávání
1. 6. 2011 0x 14224x
Opakování pravopisu
Pracovní list k procvičování pravopisu a pravopisných pravidel při skupinové práci. Žáci písemně formulují pravidla,…
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 22413x
Podstatná jména obecná a vlastní
Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních.
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 12348x
Zvuková stránka jazyka
Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě…
základní vzdělávání
24. 1. 2011 0x 10912x
Podstatná jména hravě
Je zde nabídnuto několik aktivit, které zpestří výuku o podstatných jménech. Žáci si prověřují své znalosti hraním…
základní vzdělávání
18. 10. 2010 0x 14525x
Velká písmena
Pracovní list procvičuje pravopis v psaní velkých písmen.
základní vzdělávání
17. 8. 2010 0x 7373x
Mluvnické luštění
Pracovní list, v němž žáci luští osmisměrku s tajenkou (samostatně, popř. ve dvojicích) a rozeznávají sousloví.
základní vzdělávání
12. 8. 2010 0x 10029x
Hrajeme si s předponami
Aktivity zaměřené na stavbu slova - předpony. Pravopis předpon s-, z-, vz-. Význam slova, změna významu slova, slovník.
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 6737x
Bludiště s tajenkou 2
Žáci si formou hry zopakují nejen pravopis. Na věty z oblasti českého jazyka odpovídají buď ANO, nebo NE a postupují v…
základní vzdělávání
7. 12. 2009 6x 13350x
Shoda podmětu s přísudkem
Jde o prezentaci, která slouží k opakování učiva o pravopisu při shodě podmětu s přísudkem. Materiál je určen pro žáky…
základní vzdělávání
25. 8. 2009 3x 8460x
Bludiště s tajenkou
Bludiště tvoří 15 úkolů, v nichž si žáci formou hry zopakují nejen pravopis. Luštit začnou na startu, rozhodnou se…
základní vzdělávání
18. 3. 2009 0x 5918x
www.trápení
Materiál slouží k upevnění a procvičení pravopisu. Vychází z knihy J. Wilsonové www. trápení. Žáci si na ukázce z knihy…
Zobrazeno 12 z 12 položek