Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (33)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 33 položek
základní vzdělávání
9. 6. 2022 0x 921x
Učební pomůcka pro určování koncovek podstatných jmen
Učební pomůcka slouží jako opora k vysvětlení učiva českého jazyka – určování koncovek podstatných jmen. Je vytvořena…
základní vzdělávání
26. 2. 2016 0x 7339x
Zvláštnosti větné stavby
Materiál se skládá ze dvou částí. První je prezentace, která formou výkladu seznamuje žáky se vsuvkou, samostatným…
základní vzdělávání
15. 2. 2016 0x 10506x
Hry s větnými členy pro 6. ročník
Materiál obsahuje čtyři aktivity, ve kterých si žáci 6. ročníku procvičí větné členy. První aktivitou je desková hra,…
základní vzdělávání
15. 2. 2016 0x 3301x
Hrajeme se souřadným souvětím
Cílem materiálů je procvičení si poměru mezi hlavními větami. Žáci v osmisměrce vyhledají spojky, které přiřadí ke…
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 6498x
Řešíme logický problém (všestranný jazykový rozbor)
Materiál propojuje dvě oblasti – všestranný jazykový rozbor a řešení logického problému, tzv. Einsteinovu hádanku,…
základní vzdělávání
5. 3. 2013 0x 8333x
Určování větných členů v příslovích
Práce s českými příslovími a pořekadly. Doplňování chybějících slov a určování jejich větněčlenské platnosti.
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 29045x
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Pracovní list pro žáka pracující s pojmy věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent.
základní vzdělávání
23. 11. 2011 1x 16171x
Základní a rozvíjející větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů.
základní vzdělávání
15. 11. 2011 0x 6334x
Podmět
Pracovní list seznamuje žáky s pojmem podmět, následuje procvičení.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 2x 13771x
Druhy souvětí
Žák si hravou formou zopakuje a procvičí znalosti o druzích souvětí.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 0x 7705x
Souvětí
Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět.
základní vzdělávání
27. 10. 2011 0x 12648x
Větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí větné členy.
Zobrazeno 12 z 33 položek