Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
základní vzdělávání
30. 5. 2016 0x 2127x
Die Zahlen
Interaktivní cvičení zaměřená na procvičování čísel v německém jazyce. On-line cvičení (přiřazování a křížovka) jsou na…
základní vzdělávání
24. 10. 2013 0x 3423x
Interaktivní procvičování německých slovíček na téma živočichové
Žáci musí odpovědět na otázky v německém jazyce a určit správné slovíčko živočicha. Správně zvolené slovíčko se zabarví…
základní vzdělávání
21. 7. 2011 0x 3116x
Irregular nouns
Materiál formou hry pro skupinu 4 žáků procvičuje množné číslo vybraných nepravidelných podstatných jmen.
základní vzdělávání
8. 6. 2011 1x 5046x
Reading with pictures
Materiál je určen ke skupinové práci. Žáci pracují s obrázky a textem. Skládají obrázky dle nápovědy, vyprávějí…
základní vzdělávání
3. 6. 2011 0x 8143x
In my family
Materiál je určen jednotlivci i dvojici žáků. Pracovní listy procvičují slovní zásobu k okruhu rodina, sloveso have/has…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 2466x
Write missing vowels
Pracovní list obsahuje řadu slov, v nich žáci doplňují chybějící samohlásky. Je možno zařadit pro žáky se specifickou…
základní vzdělávání
10. 3. 2011 0x 7454x
Určování času
Prezentace vhodná na interaktivní tabuli, žáci si zopakují a následně procvičí určování času. Tuto prezentaci je možno…
základní vzdělávání
28. 2. 2011 0x 5413x
Pexeso - abeceda
Aktivita je určená pro dvojice či malé skupinky žáků, žáci si hravou formou procvičují probranou anglickou abecedu a…
základní vzdělávání
3. 2. 2011 0x 3803x
Count to 100
Materiál obsahuje dvě tabulky. Žáci pracují se sčítáním a odčítáním v oboru do 100, procvičují správnou výslovnost…
základní vzdělávání
24. 1. 2011 0x 2670x
Dictionary? No problem!
Tento pracovní list vysvětluje, jak hledat ve slovníku a jak se v něm na základní úrovni orientovat. Získané vědomosti…
základní vzdělávání
15. 12. 2010 0x 1686x
Excellent 3 (Units 13 - 15)
Materiál obsahuje hry na procvičení tvarů pravidelných a nepravidelných sloves.
základní vzdělávání
15. 12. 2010 0x 1667x
Excellent 3 (Units 7 - 12)
Materiál obsahuje hry na procvičení minulého času pravidelných a nepravidelných sloves.
Zobrazeno 12 z 26 položek