Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
23. 11. 2020 0x 6585x
Zájmena on-line pro 5. ročník
Materiál obsahuje sérii digitálních pracovních listů k vyvození a procvičení učiva o zájmenech. Žák se naučí a procvičí…
základní vzdělávání
20. 5. 2020 0x 5124x
Slovní druhy – QR kódy
9 QR kódů, určených k nalepení na karty a laminaci. Kódy rozvěsíme po třídě/chodbě/zahradě a každému žákovi dáme…
základní vzdělávání
14. 11. 2018 0x 18283x
Česká přísloví
Materiál obsahuje tři strany nejznámějších českých přísloví, která jsou rozdělena na dvě části ve dvou sloupcích.…
základní vzdělávání
12. 10. 2017 0x 3348x
Slovní druhy v QR kódech
Materiál slouží k procvičení definic slovních druhů. Je tvořen kartami s obrázky QR kódů, metodikou a výsledky. Celá…
základní vzdělávání
4. 10. 2017 0x 3501x
Větné vzorce v QR kódech
Materiál slouží k procvičení učiva o větném celku, souvětí, větě jednoduché a spojkách. Je tvořen kartami s obrázky QR…
základní vzdělávání
26. 9. 2017 0x 7694x
Práce s chybou – vzor a pád podstatných jmen
Materiál tvoří pracovní karty a metodika s výsledky pro učitele. DUM slouží jako práce navíc pro rychle pracující žáky…
základní vzdělávání
31. 1. 2017 1x 6832x
Karel IV.
Materiál je určen pro skupinovou i samostatnou práci ve více dnech. Je možno využít ve více ročnících, učivo je…
základní vzdělávání
21. 12. 2016 0x 25973x
BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po…
základní vzdělávání
15. 12. 2016 0x 14714x
Antonyma a synonyma
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na slova stejného či podobného…
základní vzdělávání
4. 9. 2014 0x 11141x
Procvičování vyjmenovaných slov
Je mnoho způsobů, jak si ověřit znalosti žáků z vyjmenovaných slov. Tento DUM nabízí 3 možnosti ověřování znalostí. 1…
základní vzdělávání
20. 6. 2013 0x 12427x
Přídavná jména přivlastňovací
Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu.…
základní vzdělávání
28. 5. 2013 0x 15283x
Koncovky přídavných jmen
PowerPointová prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První…
Zobrazeno 12 z 193 položek