Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (50)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 50 položek
základní vzdělávání
23. 1. 2017 0x 7181x
Slovní druhy – slovesa
Pracovní listy umožňují opakovat slovní druhy a slovesné kategorie formou zábavné činnosti – puzzle, hřebenovka.
základní vzdělávání
17. 10. 2011 0x 12556x
Příslovce zábavně
Žáci přiřazují silně vytištěná příslovce k otázkám, na které odpovídají, odpovídají příslovcem na otázky, řeší…
základní vzdělávání
7. 10. 2011 0x 7864x
Vybarvená podstatná jména
Pracovní list, ve kterém žáci rozlišují podstatná jména a slovesa a vybarvují je podle pokynů. Kontrolou je vzniklé…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 21969x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 0x 8374x
Slovní druhy – 8, 9, 10
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – spojek, částic, citoslovcí. Pracovní list je…
základní vzdělávání
23. 9. 2011 1x 7418x
Vyvození podstatných jmen
Hra „země, město...“ sama o sobě samozřejmě není nová. Podstatné v materiálu je AHA! žáků na konci hry – vyplněná…
základní vzdělávání
20. 9. 2011 0x 12505x
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Žák si formou pracovního listu procvičuje určování slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek…
základní vzdělávání
16. 8. 2011 0x 5038x
Klapzubova jedenáctka
Materiál obsahuje motivační dopis a úkoly k procvičení učiva o číslovkách. Je motivován knížkou Eduarda Basse…
základní vzdělávání
24. 6. 2011 0x 7614x
Podstatná jména pokaždé jinak
Materiál je určen pro žáky 2. - 3. ročníku a slouží k vyvození nebo procvičení učiva o podstatných jménech. Žák bude…
základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 5449x
Vladanovy dcery – přídavná jména
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žák se pomocí úryvku pohádky seznámí s…
základní vzdělávání
10. 12. 2010 0x 13656x
Podstatná jména a slovesa
Pracovní list je zaměřený na procvičení slovních druhů - podstatných jmen a sloves.
základní vzdělávání
27. 10. 2010 0x 6988x
Předložky
Pracovní list pro žáky 3. ročníku. Žáci vyhledávají v textu předložková spojení, označují je. Doplňují vhodné předložky…
Zobrazeno 12 z 50 položek