Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (42)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 42 položek
odborné vzdělávání
13. 1. 2014 0x 11065x
Biosféra – vegetační pásy a vegetační stupně
Prezentace seznamuje žáky s pojmem biosféra, vegetačními pásy, hlavními biomy a vegetačními stupni. Ověřuje konečné…
odborné vzdělávání
8. 1. 2014 0x 2637x
Příroda ČR – přirozené ekosystémy
Žáci se v prezentaci seznámí s přirozenými a umělými ekosystémy naší republiky a s vlivem člověka na přírodu.
odborné vzdělávání
7. 1. 2014 0x 6711x
Ekosystém přirozený a umělý
Prezentace seznamuje žáky s charakteristikou a příklady přirozeného a umělého ekosystému. Ověřuje konečné znalosti.
odborné vzdělávání
18. 12. 2013 0x 6612x
Ekosystém lesa a rybníka
Prezentace seznamuje žáky s potravními vztahy v ekosystému lesa a rybníku. Ověřuje konečné znalosti.
odborné vzdělávání
17. 12. 2013 0x 2587x
Cizorodé látky v potravním řetězci
Prezentace seznamuje žáky s tím, co se stane, pokud se do potravního řetězce dostanou cizorodé látky. Ověřuje konečné…
odborné vzdělávání
11. 12. 2013 0x 2199x
Společenstvo
Prezentace seznamuje žáky s pojmem společenstvo, s druhovou rozmanitostí společenstva v lesních patrech a pásmech…
odborné vzdělávání
9. 12. 2013 0x 2355x
Populace
Prezentace seznamuje žáky s pojmem populace, populační hustota a s tím, co ji ovlivňuje; dále se základními vztahy mezi…
odborné vzdělávání
4. 12. 2013 0x 2924x
Půda – minerální látky
Prezentace seznamuje žáky se vznikem půdy, s tím, jak se z půdy, vody a potravy dostávají minerální látky a látky…
odborné vzdělávání
3. 12. 2013 0x 9573x
Ekosystém - potravní řetězec, potravní pyramida
Prezentace seznamuje žáky s pojmem ekosystém, s vazbami mezi organismy v potravním řetězci a potravní pyramidě. Ověřuje…
odborné vzdělávání
20. 11. 2013 0x 2649x
Ozon
Prezentace seznamuje žáky se stavbou molekuly ozonu, s jeho vznikem a zánikem v ozonosféře, s vlivem člověka na jeho…
odborné vzdělávání
20. 11. 2013 0x 2743x
Voda – oběh vody
Prezentace seznamuje žáky s rozložením vody na Zemi a s jejím významem, s hydrologickým cyklem a vlivem člověka na…
odborné vzdělávání
18. 11. 2013 0x 6242x
Skleníkový efekt
Prezentace seznamuje žáky s principem skleníkového efektu, se skleníkovými plyny a vlivem člověka na jejich množství v…
Zobrazeno 12 z 42 položek