Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
jazykové vzdělávání
22. 5. 2019 0x 2989x
Fragewörter
Na písničce „Warum – song“ je možné procvičit a naučit se tázací zájmena na W a zároveň si osvojit slovní zásobu,…
jazykové vzdělávání
16. 5. 2019 0x 2702x
Přídavná jména – stupňování
Stupňování přídavných jmen v němčině na základě písně „Besser werden“. Samostatné odvození pravidel z písně a z textu a…
jazykové vzdělávání
15. 11. 2018 0x 1024x
Adjectief
Přídavné jméno, jeho skloňování a stupňování. Souhrn základních pravidel, doplňování do textu, samostatné srovnávání.
jazykové vzdělávání
8. 11. 2018 0x 900x
Infinitief + te
Pracovní list na procvičení některých případů užití infinitivu s TE.
jazykové vzdělávání
30. 10. 2018 0x 3058x
Předložky a předložkové vazby
Opakování předložek obsažených v prvním díle učebnice Contact! v kontextu. Doplňování nejběžnějších předložek do vět.…
jazykové vzdělávání
23. 10. 2018 0x 1028x
Perfectum in het Nederlands
Materiál slouží jako pracovní list k procvičení tvorby minulého času - perfekta - v nizozemštině. Vychází z lekcí 7 a 8…
jazykové vzdělávání
11. 2. 2016 0x 1342x
Přiřazení trojic slov 2
Pracovní list se čtyřmi cvičeními na trojice slov pro samostatnou práci, práci ve dvojici i skupinovou práci (hra).
jazykové vzdělávání
27. 5. 2015 0x 2071x
El cuerpo humano
Pojmenování částí lidského těla.
jazykové vzdělávání
23. 4. 2014 0x 4622x
Pronombres objeto directo
Osobní zájmena ve 4. pádě ve tvaru předmětu přímého.
jazykové vzdělávání
7. 4. 2014 0x 3313x
Préterito indefinido verbos irregulares
Jednoduchý čas minulý a nepravidelná slovesa.
jazykové vzdělávání
31. 3. 2014 0x 1490x
Préterito indefinido verbos regulares
Pravidelná slovesa, jednoduchý čas minulý.
jazykové vzdělávání
31. 3. 2014 0x 2361x
Préterito perfecto compuesto
Vyjádření minulosti. Minulý čas složený.
Zobrazeno 12 z 43 položek