Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (14)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 14 položek
gymnázium
25. 4. 2022 1x 1748x
Yuval Noah Harari: Sapiens. Stručné dějiny lidstva
Lekce do hodin zabývajících se pravěkem nabízí nové pohledy na nejstarší dějiny lidstva. Některé myšlenky profesora…
gymnázium
6. 9. 2021 0x 2245x
Je palmový olej opravdu nejhorší?
Pracovní list je určen pro výuku zeměpisu, biologie či environmentální výchovy, ale lze ho využít i při výuce mediální…
gymnázium
13. 12. 2018 0x 3015x
Demografie v souvislostech I.
Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při…
gymnázium
7. 11. 2018 3x 5388x
The Fish and Chips
Materiál je vhodný jako doplnění výuky systému ryb. Propojuje poznatky z ekologie a systematiky ryb (a jiných živočichů…
gymnázium
22. 2. 2016 1x 2920x
Geografie strachu
Pracovní list se zabývá jedním z nových oborů geografie, který se zabývá rozmístěním míst ve městech, která jsou…
gymnázium
3. 4. 2013 2x 4940x
Jak se rozhodnout?
Cílem materiálu je rozvíjet u žáků právní vědomí, čtenářskou gramotnost a environmentální cítění.
gymnázium
19. 2. 2013 0x 2458x
Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace a výhled
Shrnutí současného globálního stavu přístupu k nerostným zdrojům, výhled do budoucna a obecná doporučení k hospodaření…
gymnázium
25. 6. 2012 0x 12859x
Jaderné elektrárny
Prezentace seznámí žáky s principem fungování jaderných elektráren a jejich základními výhodami a nevýhodami. Zahrnuje…
gymnázium
7. 12. 2010 0x 21901x
Ochrana přírody v ČR
Prezentace sloužící jako podpora výuky o ochraně přírody v ČR.
gymnázium
20. 9. 2010 0x 9233x
Kapraďorosty
Prezentace sloužící jako obrazová a textová podpora k výuce kapraďorostů (plavuní, přesliček a kapradin).
gymnázium
3. 3. 2010 0x 11827x
Biologie obojživelníků
Prezentace, která by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce učiva o obojživelnících.
gymnázium
26. 10. 2009 0x 7487x
Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR
Prezentace podává přehled o těžbě a využití nerostných surovin na území ČR v průběhu historie. Dotýká se i aspektů…
Zobrazeno 12 z 14 položek