Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (68)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 68 položek
gymnázium
22. 3. 2021 0x 1412x
Hodina s Hanušem Hronem
Žáci srovnávají dvě nahrávky vyprávění pana Hanuše Hrona, pracují s jeho vzpomínkami, které zaznamenala Paměť národa.…
gymnázium
30. 1. 2020 0x 1164x
Proti vesnickým boháčům
Metodický příspěvek k lekcím o kolektivizaci, která vedla k likvidaci selského stavu v českých zemích. Studenti na…
gymnázium
14. 11. 2019 0x 1706x
Poválečný Měděnec
Metodika doporučená jako rozšiřující učivo do hodin dějepisu, základů společenských věd, seminářů... Pracuje s…
gymnázium
18. 12. 2018 1x 3405x
Junák a jeho historie
Prezentace seznamuje studenty s historií českého skautingu od jeho vzniku přes trojí zákaz až po současnost. Snaží se…
gymnázium
2. 10. 2018 0x 1959x
Dějiny Maďarska po r. 1945
Prezentace studenty seznamuje s historií Maďarska ve druhé polovině 20. stol., přesněji od roku 1945 do roku 1989.…
gymnázium
18. 9. 2018 0x 2570x
Dějiny Polska (druhá polovina 20. století)
Prezentace seznamuje s vývojem Polska po druhé světové válce. Poukazuje na shodné nebo obdobné znaky s vývojem u nás či…
gymnázium
16. 1. 2017 0x 42835x
Zprávy svědků času
Předložené výukové materiály (metodický list a 4 pracovní listy) jsou zaměřeny na výuku regionálních dějin 1968–1989 …
gymnázium
26. 2. 2016 0x 2420x
Příběhy přeživších
Tento pracovní list vychází z knihy Adama Drdy "Zdálo se, že Bůh je lhostejný". Studenti budou pracovat se…
gymnázium
26. 2. 2016 4x 3048x
Nenaplněný sen
Prezentace nastiňuje poválečný vývoj USA s ohledem na zápas černých Američanů o emancipaci a rovnoprávnost. Dne 3. 3.…
gymnázium
24. 2. 2016 0x 1857x
Romský holocaust
Studenti se na základě faktografické prezentace, vzpomínek pamětníků v dokumentárním filmu a v rámci jejich studia ve…
gymnázium
23. 2. 2016 0x 1288x
Několik zastávek v "Jáchymovském pekle"
Jedná se o námět na exkurzi po naučné stezce Jáchymovské peklo dlouhé 8,5 km. Akci předchází příprava ve škole, kdy…
gymnázium
22. 2. 2016 0x 2158x
Underground jako cesta ke svobodě
Pracovní list by měl studentům přiblížit to, jak bylo komplikované žít v 70. a 80. letech svobodně. Přesto to někteří…
Zobrazeno 12 z 68 položek