Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
gymnázium
27. 6. 2022 0x 443x
Niger – příklad země s rapidním populačním růstem
Aktualizovaná verze materiálu (2021) je určena jako podpora vyučování témat týkajících se obyvatelstva, afrických…
gymnázium
15. 11. 2021 0x 1146x
Populace a migrace prakticky
Aktualizovaná verze materiálu (2021) poslouží jako podpora výuky tématu Obyvatelstvo. Předpokládá se, že žáci byli…
gymnázium
13. 10. 2020 1x 1655x
Věková struktura obyvatelstva
Prezentace je určena pro studenty gymnázia, je zaměřena na práci se statistickými daty, vyhledáváním informací na…
gymnázium
2. 1. 2019 0x 1891x
Demografie v souvislostech II.
Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu…
gymnázium
13. 12. 2018 0x 2931x
Demografie v souvislostech I.
Materiál slouží jako doplnění a praktické cvičení k tématu demografie. Žáci si upevní teoretické poznatky získané při…
gymnázium
11. 4. 2018 0x 5370x
Migrace
Interaktivní prezentace s úkoly pro práci s internetovými zdroji. Přílohou je pracovní list.
gymnázium
22. 2. 2018 0x 2293x
Věková struktura obyvatelstva
Interaktivní prezentace s úkoly pro aktivní práci. Přílohou je pracovní list.
gymnázium
29. 1. 2018 1x 4911x
Počet obyvatel na Zemi, přirozená měna obyvatelstva
Interaktivní prezentace s úkoly pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list.
gymnázium
5. 2. 2015 0x 1916x
Niger – příklad země s rapidním populačním růstem
Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků s různými zdroji informací. Učitel žákům pomáhá, moderuje diskusi a…
gymnázium
11. 4. 2012 0x 2353x
Mor naší doby?
Pracovní list přibližuje vývoj populace Česka od roku 1965 do současnosti. Žáci pracují se statistickými údaji, grafy a…
gymnázium
9. 9. 2008 0x 4071x
Populace a migrace prakticky
Materiál se zabývá vývojem populace a migračních trendů. Snaží se studenty nenásilnou formou uvést do populační…
gymnázium
27. 5. 2008 0x 4832x
Přirozený pohyb obyvatelstva
Informace a pracovní list na téma přirozená měna, migrace.
Zobrazeno 12 z 13 položek