Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
gymnázium
6. 1. 2014 0x 3407x
Limita funkce
Úvod do základu infinitezimálního počtu – limita funkce pro oktávu gymnázia. Výkladové prezentace s využitím VBA (nutno…
gymnázium
24. 10. 2013 0x 2525x
Spojitost funkce
Úvod do základu infinitezimálního počtu – spojitost funkce pro oktávu gymnázia. Výkladové prezentace s využitím VBA …
gymnázium
22. 10. 2013 0x 3903x
Elementární funkce
Úvod do základu infinitezimálního počtu – elementární funkce pro oktávu gymnázia. Výkladové prezentace s využitím VBA …
gymnázium
21. 10. 2013 0x 4798x
Vlastnosti funkcí
Úvod do základu infinitezimálního počtu - základní vlastnosti funkcí pro oktávu gymnázia. Výkladové prezentace s…
gymnázium
3. 4. 2012 0x 4375x
Funkce
Úvod do kapitoly funkce. Lze využít na víceletých gymnáziích.
gymnázium
1. 12. 2011 0x 1952x
Pohybová úloha řešená s využitím počítače
Řešení úlohy je zaznamenáno ve formě dialogu matematika a počítače. Ukazuje,jak lze efektivně využít program GeoGebra.
gymnázium
25. 5. 2011 0x 7383x
Exponenciální funkce
Pracovní list, v němž si žák odvodí graf a vlastnosti exponenciální funkce. Tyto vlastnosti pak využívá při odvozování…
gymnázium
17. 5. 2011 0x 4319x
Kvadratická funkce - bez lineárního a absolutního členu
Pracovní list slouží k odvození grafu kvadratických funkcí bez lineárního a absolutního členu. K odvození jejich…
gymnázium
4. 1. 2011 0x 7348x
Aritmetická posloupnost
V prezentaci jsou uvedeny definice, věty i s důkazy a úlohy, které se vztahují k aritmetické posloupnosti.
gymnázium
13. 10. 2010 0x 4565x
Exponenciální funkce
Prezentace je zaměřena na graf exponenciální funkce, je vhodná k přímé výuce i k samostudiu.
gymnázium
8. 10. 2010 0x 2337x
Matematický žebřík 3 - posloupnosti a řady
Matematický žebřík je soutěž určená k netradičnímu opakování probrané látky. Její podstatou je soupeření dvou družstev.…
gymnázium
7. 10. 2010 0x 3167x
Matematický milionář – lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou
Matematický milionář je jednou z netradičních forem opakování probrané látky v hodinách matematiky. Hra slouží k…
Zobrazeno 12 z 20 položek