Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (51)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 51 položek
gymnázium
13. 3. 2014 0x 6326x
Vánoce – slovní zásoba – hra
Pracovní list obsahuje text, ve kterém je prezentována slovní zásoba k tématu Vánoce. Následují otázky vztahující se k…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1545x
Avant de se quitter
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – passé simple, přivlastňovací zájmena, podmínkové…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1387x
Les faux adieux
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – plus-que-parfait, souslednost časovou, slovesné časy a…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1288x
La Cité des Sciences et de l´Industrie
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – trpný rod, ukazovací zájmena, přídavná jména, slovesné…
gymnázium
11. 3. 2014 0x 7018x
Pracovní list, test, kvíz – Německo
Pracovní list, test a kvíz jsou určeny k prohloubení, prověření a procvičování znalostí o Německu. Žáci vyplní pracovní…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1291x
Deux recettes
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - podmínkové souvětí, slovesné časy a způsoby, příslovce,…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1406x
L'Espagnol
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - passé simple, zájmena osobní a přivlastňovací,…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1305x
Au chateau de Pau
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - passé simple, slovesné časy a způsoby, trpný rod,…
gymnázium
27. 2. 2014 0x 1288x
La premiere neige
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - slovesné časy a způsoby, souslednost časovou, tvary…
gymnázium
28. 1. 2014 0x 1561x
Mondo
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - slovesné časy a způsoby, sans que + subjunktiv, tvoření…
gymnázium
27. 1. 2014 0x 1544x
On va avoir un petit
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - subjunktiv přítomný, podmínkové souvětí, souslednost…
gymnázium
23. 1. 2014 0x 1802x
Un professeur amoureux
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - slovesné časy a způsoby, osobní zájmena. Žák přečte…
Zobrazeno 12 z 51 položek