Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
základní vzdělávání
10. 1. 2019 0x 2770x
Procvičte si zájmena se Saturninem
Pracovní list, jehož cílem je komplexní procvičení zájmen, popř. ho lze použít k prověření úrovně osvojení učiva.
základní vzdělávání
17. 1. 2017 0x 7901x
Slovesný vid
Úvodní hodina, která seznamuje žáky se slovesným videm. Je doplněna o pracovní list pro mírně pokročilé ŽOMJ (žáky s…
základní vzdělávání
19. 10. 2011 0x 8967x
Barevná zájmena
Pracovní list, s jehož pomocí si žáci procvičí druhy zájmen a tvoření správných tvarů zájmen.
základní vzdělávání
5. 8. 2011 0x 11147x
Druhy přídavných jmen
Prezentace na téma druhy přídavných jmen aktivně zapojuje žáky do výkladu učitele. Je určena především pro práci s…
základní vzdělávání
27. 7. 2011 0x 8024x
Slovesný způsob oznamovací
Pomocí prezentace se žáci seznámi s mluvnickou kategorií sloves, se slovesným způsobem. Prezentace slouží při výkladu…
základní vzdělávání
19. 7. 2011 0x 9383x
Velká písmena a neohebné slovní druhy
Tento materiál slouží jako test, nebo pracovní list pro opakování velkých písmen a neohebných slovních druhů.
základní vzdělávání
24. 6. 2011 0x 10920x
Zahajovací písemná práce – VI. třída
Písemná práce je určena pro žáky 6. ročníku jako test po úvodním opakování učiva z nižšího stupně.
základní vzdělávání
17. 6. 2011 0x 12841x
Slovesné třídy
Žáci si procvičí zařazování sloves ke slovesným třídám a zároveň vytváření správných tvarů sloves.
základní vzdělávání
13. 6. 2011 0x 9625x
Číslovky
Pracovní list slouží k procvičování a upevňování učiva o číslovkách. Žáci si zopakují především druhy číslovek a…
základní vzdělávání
19. 4. 2011 0x 4544x
Náměšť - stupňování přídavných jmen
Pracovní list se soustřeďuje na stupňování přídavných jmen. Žáci z dané písně vybírají přídavná jména.
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 11360x
Barevné slovní druhy
Pracovní list slouží k procvičování určování slovních druhů. Vhodný je jako motivace či fixace pro žáky 6. ročníku před…
základní vzdělávání
28. 2. 2011 0x 12587x
Podstatná a přídavná jména
Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách,…
Zobrazeno 12 z 19 položek