Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
základní vzdělávání
25. 8. 2009 0x 8853x
Sedm tajemných slov
Žáci hledají tři chybějící písmena společná sedmi daným neúplným slovům. S těmito slovy pak dále pracují.
základní vzdělávání
25. 8. 2009 0x 24754x
Souvětí, věta hlavní a vedlejší
S pomocí prezentace si žáci osvojí či zopakují učivo o souvětí. Rozdělí souvětí na věty hlavní a vedlejší. Prezentace…
základní vzdělávání
19. 8. 2009 2x 14163x
Grafické znázornění souvětí
Jedná se o prezentaci, pomocí níž si žáci osvojují grafické znázornění souvětí. Je určena žákům 8. nebo 9. ročníku.
základní vzdělávání
14. 7. 2009 0x 10924x
Rozvíjející větné členy – příslovečné určení
Prezentace představuje druhy příslovečných určení a tvoření příslovečných vět, zdůrazňuje pouze typické příklady.…
základní vzdělávání
26. 5. 2009 1x 7704x
Předmět
Jde o prezentaci, pomocí níž si žáci osvojují učivo o předmětu. Prezentace je určena žákům 6. ročníku, kteří se…
základní vzdělávání
18. 3. 2009 0x 5961x
www.trápení
Materiál slouží k upevnění a procvičení pravopisu. Vychází z knihy J. Wilsonové www. trápení. Žáci si na ukázce z knihy…
základní vzdělávání
4. 3. 2009 0x 7287x
Slovníkové heslo
Pracovní list upevňuje znalosti o stavbě slovníkového hesla a především vede k dovednostem ve vyhledávání ve slovnících…
základní vzdělávání
18. 9. 2008 1x 26942x
Kufr - podstatná jména
Žáci při této hře rozvíjejí svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Jsou rozděleni do družstev (2-3 hráči), jedno…
základní vzdělávání
18. 9. 2008 0x 12476x
Kufr - vyjmenovaná slova
Žáci při této hře rozvíjejí svou slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti a lépe poznávají význam vyjm. slov. Jsou…
základní vzdělávání
14. 6. 2008 0x 12026x
Aprílová škola
Děti doplňují tajenku se jménem autora básně pomocí otázek na slovní druhy, vyskytující se v daném díle. Dále doplňují…
základní vzdělávání
27. 5. 2008 0x 18324x
Hledej synonyma
Pracovní list pro individuální nebo skupinové procvičování synonym. Antonyma tu jsou pro kontrolu pochopení významu…
Zobrazeno 12 z 107 položek