Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (323)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 323 položek
základní vzdělávání
16. 7. 2015 0x 4751x
Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Staré řecké báje a…
základní vzdělávání
15. 7. 2015 0x 2244x
Priestley, Ch.: Příšerné příběhy strýce Montaguea
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Příšerné příběhy strýce…
základní vzdělávání
14. 7. 2015 0x 2241x
Nohavica, J.: Chtěl jsem jí zazpívat
Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Chtěl jsem jí zazpívat a…
základní vzdělávání
23. 3. 2015 0x 13828x
Výklad – Záhada mořského koníčka
Pracovní list formou testových otázek seznamuje žáky se slohovým útvarem výklad. Úkoly se váží k úvodnímu textu,…
základní vzdělávání
28. 1. 2015 0x 17038x
Veselá čeština 1
Materiál tvoří 10 pracovních listů A4 s různorodými úkoly do hodin českého jazyka. Jedná se o řešení zajímavých úkolů.…
základní vzdělávání
29. 10. 2014 0x 3518x
Přemožení pouště
Pracovní list pro žáky 2. stupně k rozvoji čtenářské gramotnosti. Žáci pracují s textem Přemožení pouště od Jiřího…
základní vzdělávání
10. 12. 2013 0x 17381x
Shoda podmětu s přísudkem
Materiál procvičuje schopnost dětí správně používat gramatická pravidla shody podmětu s přísudkem, najít ve větách…
základní vzdělávání
22. 7. 2013 0x 6528x
Jan Hus
Práce s životopisnými údaji Jana Husa, jeho texty, srovnání současného jazyka a jazyka Jana Husa, odhadnutí významu…
základní vzdělávání
5. 3. 2013 0x 8407x
Určování větných členů v příslovích
Práce s českými příslovími a pořekadly. Doplňování chybějících slov a určování jejich větněčlenské platnosti.
základní vzdělávání
20. 2. 2013 0x 23196x
Přirovnání, obrazná pojmenování
Pracovní listy, na jejichž základě si žáci prověří znalost českých přirovnání a víceslovných pojmenování s přeneseným …
základní vzdělávání
5. 10. 2012 0x 15474x
Úřední dopis krok za krokem
Prezentaci Úřední dopis krok za krokem je vhodné využít při práci v PC učebně. Každý žák má tak možnost si v textovém…
základní vzdělávání
6. 12. 2011 0x 7500x
Vývoj českého jazyka
Tento interaktivní vukový materiál je připraven jako pomůcka pro výuku tématu v 8.–9. třídách ZŠ. Jedná se o ucelený…
Zobrazeno 12 z 323 položek