Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (130)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 130 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 12. 2009 0x 3186x
Písmenka
Žáci v tomto pracovním listu určují první a poslední hlásku zobrazeného slova.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
9. 12. 2009 0x 4110x
Kostka - samohlásky
Jedná se o dva papírové modely kostek. Jedna je doplněna pouze velkými tvary tiskacích písmen samohlásek, druhou kostku…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
4. 12. 2009 0x 4725x
První čtení 1
V levé části pracovního listu žák čte jednoduché obrázky se spojkami a, i. Pravou část listu můžeme zakrýt či přeložit.…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
16. 11. 2009 2x 8028x
Slabiky s náslovnými obrázky
Obrázky k otevřeným slabikám s M, L, V, T, S, J, určené pro 1. ročník ZŠ praktických.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
13. 10. 2009 0x 3822x
Písmeno R
Pracovní listy k prohloubení a upevnění učiva. Opis, přepis, sklá­dání slov ze slabik, práce s textem.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
5. 10. 2009 0x 3437x
Hláska a písmeno F
Pracovní list určený pro žáky 2. ročníku může sloužit i k utvrzení učiva ve 3. ročníku. Žáci provádí opis, pracují s…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 9. 2009 0x 3041x
Spojování barvy se slovem 2
V pracovním listu žáci přiřazují kartičky s označením barev k příslušným barevným polím. Lehčí varianta – kartičky…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
17. 9. 2009 0x 2994x
Rovné čáry
Pracovní list slouží k rozvoji grafomotoriky. Lze ho použít při nácviku rovných čar vodorovných i všemi směry. Úkoly…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 9. 2009 0x 11663x
Význam slov - slova stejného významu
Cvičení v pracovním listě jsou zaměřena na procvičování a upevňování učiva - slova stejného významu. Pomocí obrázků a…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
11. 9. 2009 0x 3521x
Spojování barvy se slovem
V pracovních listech žáci přiřazují tiskacím písmem psaný text s označením barvy k danému barevnému poli. Lehčí…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
7. 9. 2009 0x 3434x
Horní oblouk
Pracovní list slouží k rozvoji grafomotoriky. Lze ho použít při nácviku horního oblouku.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
4. 9. 2009 0x 3503x
Postavičky (pravá x levá)
Pracovní list je určen k orientaci v prostoru, pravolevé orientaci. Žáci plní úkoly dle pokynů učitele.
Zobrazeno 12 z 130 položek